Posts getagd met ‘studio’s’

Burgemeestercomité en bouwpromotor bereiken compromis

In juni verwierp de Bestendige Deputatie Vlaams-Brabant het beroep dat Sabine Bovend’aerde namens het Burgemeestercomité indiende tegen de stedenbouwkundige vergunning die de stad Leuven had afgeleverd aan Hecta Reim voor de bouw van een studentencomplex op de voormalige Studio-site.

Het buurtcomité heeft vervolgens alle opties overwogen en uiteindelijk de uitgestoken hand van de bouwpromotor aanvaard om alsnog samen aan tafel te gaan zitten om uit te zoeken hoe dat de overlast van het complex voor de buurt zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Verleden week bereikten zij een akkoord. Zo zullen er o.a. aan elke ingang van het complex bewakingscamera’s geplaatst worden om eventuele overlast te kunnen registreren en door te geven aan de bevoegde diensten voor verder vervolg. Bovendien zal elke omwonende buurtbewoner de promotor schriftelijk kunnen vragen om voor de start van de bouwwerken een plaatsbeschrijving van hun woning te komen opmaken om eventuele schade door de werken achteraf te laten vergoeden. De buurt zal ook stemrecht krijgen in de jaarlijkse beheersraad en aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van het complex mee kunnen vastleggen. De conciërge van het complex is daarenboven 24/24 en 7/7 bereikbaar via een speciaal nummer zodat overlast direct kan aangepakt worden. Hecta Reim engageerde zich bovendien om in de voorziene polyvalente zaal een vaste muur en vast meubilair te plaatsen zodat de ruimte niet geschikt is voor de organisatie van fuiven, iets waar de buurtbewoners veel schrik voor hadden. Tot slot zal het binnenplein van het complex een maal per jaar ter beschikking staan van de bewoners om een buurtfeest te organiseren en heeft de promotor hiervoor een budget voorzien dat door een advocaat zal beheerd worden.

Zowel de promotor als het Burgemeestercomité tonen zich tevreden met het compromis dat gesloten is. Hecta Reim: “We kijken terug op een constructieve samenwerking met het buurtcomité. Via de diverse overlegmomenten opgezet door het comité kregen we een betere kijk op de diverse problematieken en bezorgdheden. Het gemaakte akkoord biedt voor elk van hen een oplossing. We zijn verheugd dat we op basis van overleg tot een consensus zijn kunnen komen en kijken uit naar een positieve lange termijn samenwerking met de volledige buurt.

Sabine Bovend’aerde : “Met dit compromis is er een oplossing gevonden voor de verloedering van onze buurt en werd er tegelijkertijd tegemoet gekomen aan een aantal bekommernissen die de buurt had rond de leefbaarheid van de buurt. We hopen echter wel dat de stad en de politie eventuele overlast die nog in op het openbaar domein zou kunnen ontstaan door de extra studenten die hier komen wonen afdoend zal aanpakken zodat iedereen hier in rust en vrede met elkaar kan (blijven) samenleven. Met dit compromis hopen wij ook een voorbeeld te zijn voor andere toekomstige projecten : voorafgaand overleg en wederzijds begrip voor bekommernissen kunnen veel problemen voorkomen.

Bookmark and Share

Studio’s gekraakt

Update: Ondertussen hebben de krakers hun actie stopgezet.

Sinds enkele dagen hebben krakers een onderkomen gevonden in de verlaten filmzalen van de ter ziele gegane Studio’s. In een open brief aan de buurtbewoners geven de krakers aan het jammer te vinden dat het complex al enige tijd staat te verkommeren en dit terwijl de koop- en huurprijzen in Leuven de pan uit swingen. De krakers delen mee dat ze de Studio’s zullen onderhouden en indien mogelijk opknappen. Het uiteindelijke doel van hun actie is de leegstaande ruimtes open te stellen als een alternatieve autonome vrijplaats voor ieder die hieraan constructief wil meehelpen. Met hun actie willen de krakers een alternatieve plek bieden aan artiesten, kunstenaars en gelijkgestemden die bewust kiezen voor een andere weg dan die van het geld. De krakers brachten zelf de politie op de hoogte van hun actie en nodigen iedereen uit om langs te komen als er nog vragen zijn.

Alhoewel ik strikt genomen geen buurtbewoner ben, laat ik zo’n uitnodiging niet liggen. Dus ging ik op dinsdagavond een kijkje nemen bij de gekraakte Studio’s. Met een spandoek aan de voorgevel maken de krakers hun intenties duidelijk en aan de deuren werd de open brief aan de bewoners opgehangen. Al snel kwam één van krakers de deuren open doen en bood me een rondleiding door het complex aan. De vroegere bioscoopzalen verkeren in erbarmelijke staat. De wanden zijn vol met graffiti gespoten en velen hebben van de leegstand geprofiteerd om vuilnis (tot oude meubels toe) achter te laten en vandalenstreken uit te halen. De krakers waren dan ook druk in de weer om al de achtergelaten rommel (waaronder meters en meters afgerolde stroken van filmtickets) op te ruimen.

De kraker met wie ik praatte, was erg vriendelijk en gaf aan dat het hun bedoeling was om hun actie nog beter toe te lichten aan de buurtbewoners. Met de huidige eigenaar van het complex (dat misschien op korte termijn verkocht zal worden) hadden de krakers ook al een gesprek. Eén van de ideeën die ze zouden willen uitvoeren, is het geven van filmvoorstellingen. Een beamer en een wit doek, meer is daar niet voor nodig. Een stoeltje zal je dan wel zelf moeten meenemen, want het meubilair van de vroegere filmzalen is volledig gestript.

Sommige buurtbewoners zijn echter minder opgezet met het initiatief van de krakers. OCMW-raadslid Sabine Bovend’aerde stuurde een persmededeling uit waarin ze hard van leer trok tegen de verloedering in de Burgemeestersstraat en het gebrek aan communicatie van zowel de stad als de eigenaar zelf over de nieuwe bestemming van de Studio’s. Sabine Bovend’aerde plaatste ook vraagtekens bij de goede bedoeling van de krakers en uitte haar ongenoegen over de huidige gang van zaken.

Het kraken op zich is niet illegaal in België, enkel de eigenaar van het pand zelf kan de krakers door de politie laten ontzetten. Ik ben alleszins benieuwd of de krakers er effectief zullen in slagen hun alternatieve autonome vrijplaats te realiseren.

Studio's Leuven gekraakt

Studio's Leuven gekraakt

Studio's Leuven gekraakt

Studio's Leuven gekraakt

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share