Posts getagd met ‘subsidie’

UNIZO Leuven vraagt afschaffing subsidie wonen-boven-winkels te herzien

De stad Leuven schafte vorige week de subsidie voor wonen boven winkels af. Deze succesvolle subsidie werd op vraag van UNIZO ingevoerd om leegstaande ruimten boven winkelpanden om te kunnen bouwen tot woningen. Sinds 2005 werden in het Leuvense kernwinkelgebied op die manier 375 nieuwe woonentiteiten gecreëerd, waarvan 178 appartementen en studio’s en 81 kamers. UNIZO vraagt een verlenging van deze subsidie, die in lijn ligt met het versterken van de woonfunctie in de binnenstad en de vermenging van functies (wonen, werken en winkelen) die de kern van een stad leefbaar maakt.

Deze subsidie is belangrijk omdat ze de panden die nu leeg staan of als stockageplaats dienen helpt om te bouwen naar woongelegenheid in het centrum van de stad. Bovendien verhoogt wonen boven winkels het veiligheidsgevoel na sluitingstijd in winkelstraten” aldus Dave Ons, voorzitter van UNIZO-Leuven.

Het stadsbestuur is van mening dat de subsidiëring overbodig geworden is omdat er momenteel in de leegstandsinventaris nog slechts 22 woonentiteiten opgenomen zijn als leegstaande entiteit boven winkels. UNIZO is het hier niet mee, eens want er kunnen per verdieping meerdere opslagplaatsen zijn waardoor waarschijnlijk meer dan 22 extra entiteiten gecreëerd kunnen worden. Indien het toch om slechts 22 appartementen zou gaan is de kost van deze subsidie erg beperkt waardoor deze niet geschrapt diende te worden. UNIZO vraagt daarom de herinvoering van de subsidie.

Wat denken jullie? Is de subsidie wonen-boven-winkels nog nuttig?

Bookmark and Share

Vlaamse Regering erkent M – Museum Leuven

Vandaag keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege de indeling en subsidiëring van de op Vlaams niveau erkende musea goed. M – Museum Leuven ontvangt voor de komende beleidsperiode 2014 – 2018 een werkingssubsidie van 377.000 € van de Vlaamse Regering.

M – Museum Leuven opende in september 2009 haar deuren. Tot vandaag werd het museum erkend op provinciaal niveau. Nu wordt M als ‘nieuwkomer’ onmiddellijk ingedeeld op het hoogste Vlaamse niveau van landelijke musea. Op korte termijn heeft M zich een duidelijke plaats in het museumlandschap verworven, aldus het gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie. Zowel de laatste werkingsjaren als de toekomstplannen van M worden door de minister als “zeer goed” beoordeeld.

De commissie prijst de manier waarop de museumcollectie in de korte tijdsspanne van de afgelopen vier jaar op de kaart werd gezet, zowel op Vlaams, nationaal en internationaal niveau. Ook de vele initiatieven en demarches die M ondernam om een zeer brede waaier aan publieken en vrijwilligers aan te spreken wordt als bijzonder positief ervaren. De manier waarop M erin slaagt om oude meesters en hedendaagse kunst te combineren in een kwalitatief hoogstaande en ambitieuze programmatie wordt als een duidelijke sterkte gezien. Ten slotte wordt het zakelijk beheer van het museum als zeer kwaliteitsvol beoordeeld.

De commissie gelooft in de toekomstplannen van M. De geïntegreerde wijze van werken door een blijvende koppeling tussen de collectie, het wetenschappelijk onderzoek en de actieve publiekwerking is een duidelijke sterkte. Op deze manier waardeert de commissie M voor haar vernieuwende kijk op de werking en de positionering van een museum vandaag.

“Deze erkenning heeft een grote symbolische betekenis voor M. Het laat toe om onze bijzondere visie op de maatschappelijke rol van een museum verder te ontwikkelen en onze internationale werking verder uit te bouwen.” Luc Delrue, intendant M – Museum Leuven

“Dit is een blijk van waardering voor de jarenlange inspanning die de Stad Leuven heeft gedaan om de positie van erfgoed en kunsten in Leuven te versterken.” Denise Vandevoort, voorzitter M en schepen van cultuur Stad Leuven

M, de eerste bezoekers, (c) Marco Mertens

Bookmark and Share