Posts getagd met ‘subsidies’

M ontvangt 500.000 euro Vlaamse toelage voor toptentoonstelling over WOI

In 2014 brengt M in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog de tentoonstelling Ravage. Kunst en erfgoed in tijden van conflict. Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois en Toerisme Vlaanderen hebben zopas aangekondigd dat M een financiële ondersteuning van 500.000 euro ontvangt voor deze tentoonstelling.

Schepen van cultuur, Denise Vandevoort: “Ravage belicht het lot van kunst en cultureel erfgoed in tijden van conflict. De Eerste Wereldoorlog bracht heel wat schade toe. Er was niet enkel sprake van heel wat slachtoffers en gewonden, maar ook van schade aan ons cultureel erfgoed. Denk maar aan de brand die de Leuvense stadsbibliotheek helemaal verwoestte. De gebeurtenissen in Leuven maakten duidelijk hoe niet alleen soldaten en onschuldige burgers, maar ook cultuurgoederen ten prooi vielen aan het oorlogsgeweld.

In 2012 ontving Toerisme Vlaanderen 75 subsidieaanvragen waaruit 16 sterke WO I-evenementen geselecteerd werden over Vlaanderen en Brussel, waaronder Ravage in M. De tentoonstelling wordt in samenwerking met de K.U.Leuven op poten gezet en mikt op een breed publiek uit binnen- en buitenland. Werken van kunstenaars met internationale renommee verbeelden verwoeste steden, brandende bibliotheken en beeldenstormen. Reflecties en interventies van hedendaagse kunstenaars maken die ‘misdaden tegen de cultuur’ blijvend brandend actueel.

Luc Delrue, Intendant M: “Deze Vlaamse toelage bewijst dat M er staat en zijn plaats verworven heeft tussen de andere Vlaamse kunst- en cultuurhuizen. We horen thuis in het rijtje van projecten zoals die van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel of van Toerisme Brugge, die ook 500.000 euro subsidies ontvangen voor hun WOI-project. Deze tentoonstelling wordt dan ook één met een grote nationale en internationale uitstraling, een breed en erg divers publiek zal aantrekken.

Bookmark and Share

Stad Leuven subsidieert eenmalige projecten

De stad Leuven wil door middel van subsidies impulsen geven aan het verenigingsleven. Daarom werden er,  naast het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen, drie reglementen opgesteld die het mogelijk maken om eenmalige projecten te ondersteunen. Op die manier hoopt de stad samenwerkingsverbanden te stimuleren en mogelijkheden te bieden om originele of gemeenschapsvormende projecten te realiseren.

Wil je met je vereniging eens extra uit de hoek komen? Wil je de buurt opvrolijken? Wil je je vereniging in de kijker zetten en wellicht nieuwe mensen aanspreken? Dan kan je gebruik maken van de nieuwe subsidiereglementen die je vindt op de site van de stad Leuven.

De volgende periode om aanvraagdossiers voor projectsubsidies in te dienen, wordt afgesloten op 15 september 2009.

Bookmark and Share