Posts getagd met ‘‘t leives’

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 12)

Eerst twaalf zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Spreekwoorden en zegswijzen (deel 2)

11. Oude honden leren niet gemakkelijk een pootje te geven
12. Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil
13. Het schaadt de kaars niet, dat een ander van haar licht mee geniet
14. Dat hij jong gestorven is, moet je niet verbazen: hij liet graag het kaarsje aan de twee zijden branden
15. Laat die rijkaard maar een rondje betalen. ‘t Kan beter af van de kerk dan van de kapel!
16. Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt
17. Wie eerst op is, is het beste gekleed!
18. Goed begonnen is half gewonnen
19. Verjaardagen zijn gezond. Hoe meer je er hebt, hoe langer je leeft
20. Met beide voeten op de grond staan is goed, maar je komt wel geen stap verder!
21. Ieder huisje draagt zijn kruisje
22. Als je hart bitter is, zal suiker in je mond niet helpen.

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:
Spreikwoude en gezegdes (dieël 2)

11. Aa onne lieëre ni gemakkeloëk e poejke te jeive
12. Wat est avans da g’em en kês en nen bril jeft, as doënen oeël ni wilt zien (kieke)
13. Doë kês ieët doo gieë schoeë van, as een ander van eir licht mei profeteit
14. Dat em junk gestorven es, doo moete ni stum van ston: oë liet jeire et kèske (bouzjieke) on de twieë kante branne
15. Lot doëne roëkood moo nen tournei betoole! ‘t Kan bieëter af van de kerk as van de kapèl!
16. Oë ieët de klok uere loeë, moo oë wet ni woo dat de kleipel angt
17. ‘t Ieësten up, es ‘t beste geklid!
18. Geu begonnen es alf gewonne
19. Verjoordooge zen gezond! Eu mieër da ge d’ er et, oe langer da ge lieëft!
20. Mei twieë voeten up de grond ston es goed, moo ge komt wel gieëne stap vèdder (voeder)!
21. Ieder oiske droogt ze kroiske
22. As eu èt bitter es, zal soeëker in euve mond ni ellepe.

HugO Geeraerts DE GERRE Den droëentwintegste zjulie 2014

Bookmark and Share