Posts getagd met ‘uitbreiding scholen’

Leuven haalt 4 miljoen euro binnen voor uitbreiding scholen

De Vlaamse Regering nam op 6 december een beslissing genomen met betrekking tot de verdeling van de bijkomende capaciteitsmiddelen in het onderwijs. Aan Leuven wordt een bedrag van 4 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen toegekend voor uitbreiding van infrastructuur. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de noden op het vlak van het Leuvense onderwijs, die gebleken zijn uit een recent uitgevoerde capaciteitsstudie.

De stad Leuven regisseert alle aanvragen van de Leuvense scholen. Onlangs maakte de stad Leuven bij monde van schepen Ridouani bekend dat er dringende bijkomende middelen nodig zijn voor meer capaciteit in de Leuvense scholen, vooral in het basisonderwijs. De stad baseerde zich op een studie die het heeft besteld bij onderzoeksinstituut HIVA.

Conclusies studie
HIVA nam voor de studie een heleboel aspecten van het Leuvense basisonderwijs onder de loep. “Ze gingen na hoeveel leerlingen er bijkomen tegen 2030“, legt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani uit. “Leuven is een snel groeiende stad: tegen 2030 verwacht men 10.000 extra inwoners, uiteraard horen daar ook kinderen bij die basisonderwijs volgen.” De resultaten van de studie spreken boekdelen. “Als er geen uitbreidingen komen, wordt de optimale bezettingsgraad in de kleuterscholen overschreven in 2019. Die optimale grens is 4.800 leerlingen, de maximale capaciteit is 5.200. We verwachten in 2026 ongeveer 5.000 leerlingen. Daarna nemen hun aantallen lichtjes af. Iedereen zal dus nog terecht kunnen in een Leuvense kleuterschool, maar we verwachten wel dat ongeveer 200 kleuters niet terecht kunnen in de schoolzone van hun keuze. Dit geldt zowel voor Kessel-Lo als voor de hele Leuvense binnenstad.

In de lagere scholen is de optimale capaciteitsgrens zo’n 7.200 leerlingen, de maximale grens een goeie 7.600 leerlingen. Ook hier zullen we de maximale grens vermoedelijk niet overschrijden, maar de optimale wel: in 2024. We leiden daaruit af dat in 2030 309 lagere schoolkinderen geen plaats zullen vinden in de zone van hun keuze.”, verduidelijkt de onderwijsschepen. De studie leert ons dus dat alle kinderen wel een plaatsje zullen vinden in een Leuvense basisschool, maar niet altijd dicht bij huis. Een andere conclusie is dat de klassen soms te groot zullen zijn. “Dat wilden wij voorkomen en dus moesten we de handen uit de mouwen steken.”, vertelt Mohamed Ridouani. “ We stuurden onze studie naar de Vlaamse overheid in de hoop dat die er rekening mee zou houden bij het verdelen van subsidies.

4 miljoen euro
Daar had de Vlaamse Overheid dus oren naar. Met 4 miljoen euro kan alvast de nood worden gelenigd en kunnen verschillende uitbreidingsprojecten eindelijk uit de startblokken. Verschillende Leuvense scholen krijgen hiermee uitzicht op middelen om hun scholen uit te breiden en te renoveren.

Ik ben zeer tevreden dat onze onderwijsstad krijgt waar ze recht op heeft”, laat schepen Ridouani weten. “We hebben de voorbije periode vanuit Leuven met velen hard gewerkt aan het duidelijk maken dat de nood reëel is, dit door de nood in kaart te brengen en door het ministerie aan te spreken, en dat Vlaanderen ook voor Leuven iets moest doen. Sterk onderwijs gaat immers samen met een goede infrastructuur en beheersbare klasjes qua leerlingenaantal. Dat streven wordt nu weer een stukje haalbaar.” Het stadsbestuur zal nu de scholen bijeen brengen om te bekijken waar de noden het grootst zijn en concrete afspraken maken i.v.m. de verdeling van de middelen en de uitbreidingsmogelijkheden.

Bookmark and Share