Posts getagd met ‘unesco’

Archief Universiteit Leuven op ‘Memory of the World’-register van Unesco

UNESCO heeft het archief van de Leuvense universiteit uit de periode 1425-1797 toegevoegd aan het register ‘Het geheuven van de wereld’. Dit archief is één van de best bewaarde archieven over het Ancien Régime. De archieven laten toe om zowel het leven zoals het was aan een universiteit in de middeleeuwen en de nieuwe tijd te bestuderen alsook de wereldwijde impact van de instelling en de opleidingen te duiden, via bekende en minder bekende oud-studenten.

Eigenlijk gaat het hier om het archief van een universiteit die de KU Leuven voorafging: de Universiteit Leuven of in het Latijn Studium Generale Lovaniense. Deze universiteit werd gesticht in 1425 en opgeheven in 1797. Van 1817 tot 1835 bestond nog even de Rijksuniversiteit Leuven en pas in 1835 startte de huidige Katholieke Universiteit in Leuven. Hoewel er geen juridische band zou bestaan tussen deze universiteiten, probeerde men wel voor continuïteit te zorgen. Zo zorgde het Leuvens stadsbestuur ervoor dat de Katholieke Universiteit Leuven kon beschikken over de gebouwen van de oudere universiteiten. Ook was de Katholieke Universiteit Leuven, net zoals de oudere Universiteit Leuven toegestaan door een pauselijke beslissing waardoor men kan beweren dat de huidige universiteit een voortzetting is van de universiteit die in 1425 werd opgericht. Dit archief over de periode 1425-1797 is dus een belangrijke bron van informatie over het ontstaan van de huidige KU Leuven en de werking van universiteiten door de eeuwen heen.

Bookmark and Share

Minister van Cultuur overhandigt UNESCOcertificaat aan Leuvense Jaartallen

Vanavond, vrijdag 9 november 2012, overhandigde Vlaams Minister van Cultuur, Joke Schauvliege het UNESCOcertificaat aan de Leuvense Jaartallen. Deze plechtige uitreiking kwam er naar aanleiding van de erkenning door UNESCO, die in november 2011 het Jaartallenleven in Leuven op de Representatieve Lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid plaatste. Om deze internationale waardering te officialiseren, mocht de Minister vandaag het bijzondere certificaat aan de Leuvense Jaartallen overhandigen. Deze plechtige en feestelijke bijeenkomst vond plaats in het Provinciehuis. Er was enorm veel belangstelling en er waren meer dan 200 Mannen van het Jaar aanwezig, al dan niet vergezeld van hun echtgenotes, marrainen en sympathisanten. “Het is dus duidelijk dat een grote groep mensen zich door deze Leuvense traditie aangesproken voelt, zich hiermee verbonden voelt en hierom bekommerd is” zegt Leuvens schepen van cultuur Denise Vandevoort.

Jaartallenleven: immaterieel cultureel erfgoed en het blijven borgen
Al 122 jaar ontstaat in Leuven jaarlijks een Vriendenkring van mannen die zich louter op basis van hun geboortejaar verenigen om samen van hun 40ste tot hun 50ste activiteiten te ondernemen en uiteindelijk in groep hun 50ste verjaardag (Abraham) vieren. Deze traditie gaat gepaard met heel wat uiterlijke kenmerken (elk jaartal heeft zijn eigen kostuum, vlag, pin, bestuur en eigen spelregels) en rituelen (stichting nieuw jaartal, Abrahamviering, Jaartallenoptocht, Kinderdag Arthur Dewit tijdens Leuven Kermis, …). Het Jaartallenleven is gestoeld op vriendschap, engagement en solidariteit. Deze (sociale) erfgoedwaarden en deze bijzondere vorm van verenigingsleven werden gehonoreerd. In 2009 zette de Vlaamse Gemeenschap het Jaartallenleven van Leuven mee op de Inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed van Vlaanderen. In 2011 volgde UNESCO door het Leuvense Jaartallenleven toe te voegen op de Lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

Deze nationale en internationale erkenning is geen eindpunt, integendeel, Vlaanderen en UNESCO zijn geïnteresseerd om de verdere evolutie en de verschillende praktijken rond het borgen van de traditie rond het Jaartalllenleven verder op te volgen en te delen met andere partners, in binnen-en buitenland. De Vlaamse Gemeenschap richtte recent al het Platform voor Immaterieel Erfgoed op waarbij alle Vlaamse Immaterieel Cultureel Erfgoedelementen een forum krijgen, maar ook onderling informatie, contacten en expertise kunnen uitwisselen. Het is niet alleen een website, maar ook een inspirerend netwerk in wording. Veel aandacht gaat hierbij ook naar de verschillende borgingsmaatregelen die bepaalde organisaties of erfgoedgemeenschappen ondernemen om hun traditie of fenomeen te vrijwaren voor de toekomst.

Ook de Erfgoedcel Leuven en de stad Leuven willen de traditie rond de Leuvense Jaartallen op verschillende manieren blijven bijstaan. Al jaren ondersteunt de stad Leuven diverse activiteiten van dit bijzondere verenigingsleven. Maar vandaag willen stad en jaartallen een stap verder gaan. In een reflectietraject (met o.a. een debat en een worldcafé) werd in samenwerking met externe actoren nagedacht over hoe deze traditie een duurzame toekomst te geven in een snel evoluerende samenleving. Aandachtspunten die onder andere naar boven kwamen zijn het blijvend documenteren van de werking en traditie (archiefafspraken, collectie op Erfgoedplus.be, …), het Jaartallenleven van Leuven ondersteunen om creatief om te gaan met hun public relations en ledenwerving en om op zoek te gaan naar een meer intense samenwerking rond toerisme.

Minister van Cultuur overhandigt Unescocertificaat aan Leuvense Jaartallen

Minister van Cultuur overhandigt Unescocertificaat aan Leuvense Jaartallen

Minister van Cultuur overhandigt Unescocertificaat aan Leuvense Jaartallen

Minister van Cultuur overhandigt Unescocertificaat aan Leuvense Jaartallen

Minister van Cultuur overhandigt Unescocertificaat aan Leuvense Jaartallen

Bookmark and Share

‘HET JAARTALLENLEVEN VAN LEUVEN’ opgenomen op UNESCO lijst

Op initiatief van de Erfgoedcel Leuven werd in 2008 in samenwerking met het Verbond der Jaartallen gestart om het ‘Jaartallenleven van Leuven’ te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Opzet was opgenomen te worden op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed en later op UNESCO’s representatieve lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

Er werd hard gewerkt, gegevens werden verzameld en formulieren ingevuld. ‘Het Jaartallenleven van Leuven’ werd in maart 2009 voorgesteld aan de Vlaamse Gemeenschap en met dezelfde aanvraag werd het verzoek overgemaakt om voorgedragen te worden voor de UNESCO.

Op 27 mei 2009 werd ons gemeld dat wij door de Vlaamse Gemeenschap opgenomen werden op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Alle nodige schikkingen werden hierna genomen om ook de nodige formaliteiten voor UNESCO te verzamelen en tijdig in te dienen, wat ook gebeurde. In november 2009 ontvingen we echter het bericht dat wij door overaanbod uit de boot vielen voor de voordracht tot herkenning in 2010. Er volgde even een periode van vertwijfeling: was dit het einde van een droom?

Niets was minder waar. Wij ontvingen ondertussen in 2010 van het stadsbestuur Leuven de ‘Medaille voor Verdienste’ en namen deel aan het internationaal project ‘Schatten van/in Mensen’ dat via levensgrote portretten menselijke dragers van immaterieel cultureel erfgoed uit Amerika en Vlaanderen onder de aandacht bracht. Deze reizende tentoonstelling startte in het UNESCO-gebouw in Parijs en reisde nadien ook naar Bokrijk, Aalst, Brugge, Dendermonde, Brussel en uiteraard ook Leuven (Sint-Pieterskerk). In 2010 werd een aanvraag ingediend bij Zijne Majesteit de Koning tot het bekomen van de titel Koninklijk voor het vijftigjarig bestaan van het Verbond der Jaartallen. Deze titel werd ons toegekend op 6 augustus 2011.

In de zomer van 2010 werd beslist dat UNESCO het dossier van het Jaartallenleven in Leuven opnieuw zou meenemen in verdere besprekingen. Zou een erkenning op wereldschaal dan toch waar kunnen zijn?

Op zaterdag 26 november ontvingen we het verlossende bericht: mevrouw Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur bevestigt dat het Jaartallenleven van Leuven door UNESCO wordt opgenomen op de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Voor België zijn we 8ste vermelding op deze lijst na het Carnaval van Binche, de Reuzen en draken (internationale selectie), de Bloedprocessie van Brugge, het Carnaval van Aalst, de Krakelingen en Tonnekensbrand van Geraardsbergen, de Jaarmarkt van Houtem en de Valkerij of africhten van valken (internationale selectie).

Belangrijk is dat bij deze erkenning, wat België betreft, het voor het eerst een fenomeen is dat zo sterk de nadruk legt op het menselijke aspect, de vriendschap en solidariteit.

Onze bijna 700 leden, vandaag verdeeld over heden 56 vriendenkringen, zijn trots dat wat gestart werd in 1890 door de Mannen van 1840, en dat jaar in jaar uit werd en wordt overgedragen, tot de huidige erkenning heeft geleid. Het zijn echter niet enkel de ‘mannen’ die fier zijn maar ook hun ‘marrainen’ en onze partners. Want al zijn we een ‘Mannenvereniging’ zonder hun steun en medewerking zouden bepaalde van onze activiteiten niet kunnen plaatsvinden.

Bookmark and Share

Wetenstappen

In het kader van het door de Unesco georganiseerde “Internationale jaar van de planeet aarde” (dat loopt van 2007 tot 2009) hebben de KULeuven en de dienst toerisme van de stad Leuven een fiks wandelparcours uitgestippeld langs de veertien faculteiten met als centraal thema “hoe wij de aarde beleven”.
Aan elke faculteit (en op nog vier extra plaatsen) staat een bord met daarop in vier talen een vraag en wetenschappelijk verantwoord antwoord over de aarde, vanuit het perspectief van de desbetreffende faculteit.

Het parcours, dat toch een 12-tal kilometer lang is, kan je te voet of per fiets afleggen en leidt je vanuit het centrum van Leuven, via de wetenschapscampussen in Heverlee richting de faculteiten geneeskunde en farmacie op Gasthuisberg.
Meer info over Wetenstappen vind je in deze folder, deze site, en bij de dienst toerisme kan je voor drie Euro een uitgebreide gids ‘Aha! WetenStappen in Leuven – Planeet Aarde’ verkrijgen.

Bookmark and Share