Posts getagd met ‘velo’

20 jaar VELO

Het begon allemaal in de kelders van Alma II als projectje voor werklozen en jongeren uit het deeltijds onderwijs.

Tien jaar na de start was VELO uitgegroeid tot een heus sociaal project met een sterke financiële basis. Krachtige stakeholders hadden gezorgd voor een werkbaar draagvlak: financieel en economisch. De activiteiten rond de fiets ontplooiden zich langzaamaan verder. De doelgroep diversifieerde.

Nog eens vijf jaar later was VELO verveld tot een sociaal economisch bedrijf. De tijdsgeest met steeds meer aandacht voor de fiets en de goede financiële basis zorgden ervoor dat de sprong naar groter en meer gewaagd kon worden. VELO groeide uit de wasserij van het St.-Rafaëlziekenhuis waar ze inmiddels hun intrek hadden genomen. Andere klanten werden aangetrokken. De fietspunten Aarschot, Leuven en Diest werden opgestart. Bedrijfsfietsen en elektrisch ondersteunde fietsen kwamen op het menu. En vooral: er klopten steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de deur.

En zo komen we uit bij twintig jaar na de opstart. VELO is een onderneming geworden. Een sociale onderneming. De fiets is niet langer een middel maar, net zoals de begeleiding van de medewerkers, een doel.

Ondertussen probeert VELO de volgende vijf jaar voor te bereiden. In een veranderende context kijkt VELO met open visier naar de toekomst, is de organisatie bereid de comfortzone op te geven en out of the box te denken. VELO wil zich niet concentreren op het behoud van wat is maar gooit – voorzichtig! – de deuren open. Een voorbeeld daarvan is de vraag aan de Leuvense stadskunstenaar Ief Spincemaille om een ‘installatie’ voor VELO te maken n.a.v. het 20-jarig bestaan. Ief Spincemaille stelde voor om niet te werken met ‘VELO’ materiaal (fietswielen, zadels en trapassen), maar de VELO-werking te hacken. Wat het uiteindelijk geworden is zal op het feest van 8 mei op de Veilingsite (Hollestraat 1) onthuld worden.

Op 11, 12 en 13 mei 2015 worden de klanten van VELO verwend. Ook bezoekers die een kijkje willen komen nemen zijn tijdens de openingsuren welkom op de Veilingsite. Uiteraard is de installatie van Ief Spincemaille: ‘Hacking Velo’ te bezichtigen. De kunstenaar zal ook aanwezig zijn. Elke voormiddag om 11.00 u. en namiddag om 14.00 u. start er een begeleid bezoek aan VELO met de directeur als gids. Vertrek aan de onthaalbalie.

Bookmark and Share

Hacking Velo – The (re)cyvle of the artwork

Van februari tot mei 2015 hackt Leuvense stadskunstenaar Ief Spincemaille de productieketen van Velo. In plaats van oude en versleten fietsen recycleert hij er nu oude en versleten schilderijen.

Velo is onder andere een werkplaats waar oude fietsen een nieuw leven krijgen door ze te demonteren en opnieuw te assembleren. Deze logica past de stadskunstenaar nu toe op oude schilderijen. Hij ‘demonteert’ de werken tot er alleen nog afzonderlijke monochrome kleurvlakken overblijven. Deze ordent hij in de kleurenstock om ze tenslotte te assembleren tot een ‘nieuw’ tweedehands werk. Hiervoor verzamelen Velo en Ief maar liefst 2.000 schilderijen.

HACKING VELO: The (re)cycle of the artwork’ gaat op zoek naar de spanning tussen assemblage en creatie.
Het ‘maken’ wordt naar een nieuwe context verplaatst om het van daaruit te herdenken.
Is het mogelijk om binnen het vaste kader van een productieketen kunst te creëren?
Is assemblage een vorm van creatie?
En is niet alle kunst per definitie recyclage: het assembleren van meer en minder vertrouwde verwantschappen en verbanden?

De inzamelingscampagne loopt van maandag 2 tot en met zaterdag 28 februari 2015. Wie wil doneren, kan terecht bij SPIT Leuven of Velo (Veilingsite).
Op zaterdag 28 februari 2015 (10.00 – 16.00 uur) geeft Ief rondleidingen op de productiesite van ‘Hacking Velo’. Het is dé buitenkans om hem naast het schilderij ook het verhaal over het werk te schenken.
De nieuwe installatie wordt onthuld op vrijdag 8 mei 2015 (19.00 uur).

Meer info op www.hackingvelo.be.

Bookmark and Share

Groen pleit voor deelfietsen in Leuven

Groen is voorstander van het invoeren van deelfietsen in Leuven, zoals die ook al bestaan in Antwerpen en Brussel, en binnenkort in Gent. Met dit systeem kunnen meer mensen gemakkelijker de fiets nemen en het biedt ook structurele antwoorden op de uitdagingen van het fietsbeleid in de komende jaren.

De Villo!-fietsen in Brussel zijn een begrip geworden. In Antwerpen is het systeem een enorm succes: bijna 34.200 mensen hebben nu een jaarabonnement voor een leenfiets. En in Gent zul je vanaf 2015 voor een kleine jaarbijdrage gebruik kunnen maken van een leenfiets.

In Leuven heeft Velo al een indrukwekkend model van individuele huurfietsen voor studenten uitgebouwd. Maar in de toekomst wil Groen nog een stap verder zetten. In het kader van Leuven Klimaatneutraal moeten meer mensen overtuigd worden om de fiets te nemen. Een aantrekkelijk aanbod aan deelfietsen kan daar aan meehelpen. Tegelijkertijd biedt dat alvast een gedeeltelijk antwoord op de behoefte aan meer fietsenstallingen. Immers, wanneer de stad kiest voor deelfietsen, kunnen meer mensen gebruikmaken van een en dezelfde fiets. Zo zijn er op termijn relatief minder nieuwe bijkomende stallingen nodig.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Het is belangrijk dat we een grondige analyse maken van de ervaringen in andere steden. We zijn ervan overtuigd dat een systeem van deelfietsen goed kan werken in Leuven, voor bewoners én studenten. Wij zijn voorstander van een samenwerking met Velo en niet in eerste instantie met een commerciële partner. Wij vragen dat het stadsbestuur op korte termijn een haalbaarheidsstudie laat uitvoeren, waarbij de optie om met Velo te werken serieus wordt onderzocht. We zullen ons voorstel binnenkort op de agenda zetten van de gemeenteraadscommissie. Na de gele fietsen in Brussel en de rode in Antwerpen, zien we hopelijk binnen afzienbare tijd een massa groene fietsen rondrijden in Leuven.”

Wat denken jullie van dit voorstel? Zit de Leuvenaar te wachten op een systeem van deelfietsen?

Bookmark and Share

Publieke fietspompen VELO

Op haar vorige vestiging (site van het St.-Raphaelziekenhuis) stelde VELO een publieke fietspomp (perslucht) ter beschikking van de voorbijgangers. Door de verhuis eind maart 2010 is daaraan een einde gekomen. Sinds kort is het voor fietsers echter mogelijk om op de nieuwe vestiging van VELO in de Hollestraat 1 in Heverlee opnieuw hun banden gratis en gemakkelijk op te pompen. De VELO-mechaniciens installeerden opnieuw gratis fietspompen op perslucht. Eéntje voor ‘normale ventielen en eentje voor montainbikes. De pompen zijn op weekdagen van 08.30 tot 18.00 u toegankelijk.

Ook in het fietspunt aan het station (in de grote fietsenstalling van het station) is een fietspomp op perslucht beschikbaar tijdens de openingsuren (weekdagen van 07.00 tot 19.00 u en ’s zaterdags van 08.30 tot 17.00 u).

De fietspompen zijn te vinden op de volgende plaatsen:

  • Hollestraat 1, Heverlee
  • Prof. Van Overstraetenplein 1/001 (fietsenparking), Leuven

Meer info: Velo vzw, 016/298740 of  info@velo.be

Bookmark and Share

Officiële opening van de Leuvense Veilingsite

De Leuvense Veilingsite (IJzerenmolenstraat 2-4 en Hollestraat 1 te 3001 Heverlee) is vanaf vandaag helemaal bewoond. Vzw SPIT en vzw SPIT Tewerkstelling verhuisden eind vorig jaar al naar de nieuwe gebouwen. Sinds midden maart zijn nu ook Velo vzw en Wonen en Werken vzw ingetrokken in de nieuwe sociale-economiesite. De Veilingsite wordt feestelijk geopend op vrijdag 2 april. Deze drie Leuvense vzw’s zijn allemaal actief zijn in het opleiden, begeleiden en tewerkstellen van personen uit de kansengroepen.

Vzw SPIT heeft een opleidingsproject ‘koken en poetsen’. In deze vzw is ook het sociaalverhuurkantoor ondergebracht. Vzw SPIT Tewerkstelling is het best gekend omwille voor zijn kringwinkelactiviteiten. Vzw SPIT Tewerkstelling heeft drie grote doelstellingen: tewerkstelling voor wie moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, het verminderen van de afvalberg door maximaal hergebruik te stimuleren en het verzorgen van een ruim aanbod aan herbruikbare goederen tegen democratische prijzen waar iedereen, ongeacht zijn/haar financiële situatie zijn gading vindt.

Velo vzw is een ‘fietsproject’. Velo vzw biedt opleiding en werkervaring aan diverse groepen mensen uit de samenleving die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Onder begeleiding bouwt Velo fietswrakken om tot degelijke huurfietsen en tweedehands verkoopfietsen. Daarnaast heeft Velo verschillende fietsherstelplaatsen, worden bedrijfsfietsen onderhouden en diverse fietsactiviteiten ontwikkeld, dit niet in het minst aan de fietspunten in Aarschot en Leuven. Bij Velo gaan duurzame mobiliteit en maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen hand in hand.

Wonen en Werken Opleiding vzw en Wonen en Werken Tewerkstelling vzw ten slotte bieden zowel opleiding, begeleiding als werkervaring in diverse sectoren. Daarnaast staat een even grote sociale werkplaats annex arbeidzorgproject. Ten slotte is er nog een afdeling Lokale Diensten Economie met daarin een klussendienst en een dienstenchequesbedrijf. Het motto van Wonen en Werken is ‘mensen waarderen en terug kansen geven, ongeacht vaardigheden, afkomst, religie…’

Samen zijn de verschillende organisties goed voor zowat 400 plaatsen (opleiding, werkervaring, sociale werkplaats, LDE) voor personen uit de kansengroepen, naast nog eens ongeveer 300 directe begeleidingen naar werk van kansengroepen. Je vindt bij de drie organisaties samen alle mogelijke werkvormen waarin niet-commerciële derden kunnen actief zijn, zowel op vlak van werk als op vlak van sociale economie). Het samenhuizen in dezelfde site zal vast ook de samenwerking tussen de verschillende vzw’s in de toekomst stimuleren. Er kan makkelijker expertise uitgewisseld worden, doelgroepwerknemers zullen vlotter kunnen overstappen naar een andere stiel in één van de organisaties… Kortom, de kwaliteit van de dienstverlening zal verhogen.

SPIT verhuisde als eerste, eind 2009. Op vrijdag 2 april om 14.00u, openen Velo en Wonen en Werken samen hun deuren. Daarmee is de Leuvense Veilingsite compleet.

Bookmark and Share

Basiscursus fietsonderhoud en -herstel

Het projectteam Fiets en Mobiliteit van het Netwerk Duurzaam Leuven organiseert in samenwerking met vzw Velo een basiscursus fietsonderhoud en -herstel.

Deze cursus vindt plaats op 3 woensdagavonden in augustus (13, 20 en 27 augustus) van 18.00 tot 21.00u in de Velo-ateliers in de Minderbroedersstraat 12 U (de achterkant van Sint-Raphaël ziekenhuis).

Via Leuven Centraal.

Bookmark and Share