Posts getagd met ‘verbond der jaartallen’

Stoet der Jaartallen 2013

Vorige zondag, op de laatste mooie zomerdag, trok de traditionele stoet der Jaartallen door het Leuvense centrum.

Naarmate men het centrum naderde, verschenen uit alle zijstraten al groepjes mannen in identieke kostuums, vlaggen en fanfares die zich naar het verzamelpunt begaven. Niettemin was het zo gezellig bij enkele bekende cafés waar de meeste Mannen verzamelden, dat het vormen van de stoet toch wel wat tijd innam en deze zich met een kleine vertraging in beweging zette.

De jubilarissen van de vriendenkring van ’63 uit Leuven en uit Oosterhout (Nl) liepen op het kop gevolgd door de vele vriendenkringen uit de jaren ’20, ’30, ’40, ’50, ’60 en ’70, over generaties heen gegroepeerd op eindjaar in blokken. De oudsten mochten trots zich laten rijden, terwijl de jongere vriendenkringen vrolijk door de stad liepen afgewisseld met meerdere fanfares. De toeristen bekeken de vele groepen met verbazing en vroegen aan de omstaanders om meer uitleg, waarop ze van de Leuvenaars trots uitleg kregen over ons cultureel erfgoed.

Na de stoet ging het feestje hier en daar vrolijk door, op plekken waar de vele vriendenkringen nog even bleven plakken en verbroederen met de muzikanten.

Bookmark and Share

Abrahamviering 2013

Het Jaartallenleven in Leuven kent ieder jaar een drukke periode begin september. De “festivalweek”, zo noemen ze zelf de uitgebreide week waarin zowel de Abrahamviering, de Jaarmarkt en de Stoet der Jaartallen vallen, als de speciale kinderdag A. Dewit georganiseerd wordt op de kermis.

Vorige zaterdag werden de Mannen van het jaar 1963 in de bloemetjes gezet tijdens hun Abrahamviering in het stadspark.  Traditiegetrouw verzamelen alle vriendenkringen van de mannen van ‘t jaar rond het Abrahambeeld waar de nieuwe bondsvoorzitter François Michiels de spits afbeet met een verwelkomende speech.

Daarna trok men in een korte stoet naar Kamerood Sestig, met de vierende Mannen van ’63 op kop. Daar kon de jonge Vriendenkring van de mannen van ’73 Kamerood Sestig aankleden met hun T-shirt. Hiermee nemen ze de fakkel over van de Mannen van ’63 als actieve vriendenkring in het blok 3. Er werden enkele liederen gebracht door de Joorzangers en men hield nog wat speeches, die bewust heel kort werden gehouden zodat iedereen iets langer kon genieten van de receptie aangeboden door het Stadsbestuur.

De Mannen van '63

Na deze gezellig pauze hervatte de stoet zich door het stadscentrum, richting Fonske, waar het sympathieke Leuvense standbeeldje traditiegetrouw het vaste kostuum aangetrokken krijgt van het jubileumjaar. Dat is altijd een klus die enige knutselvaardigheid vereist, maar tegenwoordig mag je evenmin een paar natte voeten vrezen :). Laat de voorzitter van ‘t jaar ’64 al maar noteren een handdoekje mee te brengen volgend jaar.

En zo kwam een einde aan een mooie Abrahamdag onder stralende zon. De Mannen konden echter nog niet gaan uitrusten want de vriendenkringen van ’69, ’70, ’71, ’72 en ’73 waren op post met een stand op de jaarmarkt vorige maandag.

Wie mee wil vieren met het Jaartallenleven in Leuven kan deze namiddag de 58ste plechtige stoet van het Verbond der Jaartallen bijwonen om 15u30-17u30. De stoet zal het volgende parcours volgen: Brusselsestraat (vorming), Margarethaplein, Diestsestraat, Martelarenplein, Bondgenotenlaan, De Somerplein en schouwing op de Grote Markt.

Bookmark and Share

40ste Speciale Kinderdag Arthur Dewit

De Speciale Kinderdag Arthur Dewit op woensdag 11 september is dé sociale activiteit van het Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven vzw. Deze dag wordt georganiseerd door de kermisuitbaters, het stadsbestuur van Leuven en de marrainen en leden van de Vriendenkringen Mannen van het Jaar.

Vroeger was het de gewoonte te Leuven dat de weeskinderen van de ‘Bon Pasteur’ op de foor werden ontvangen ter gelegenheid van Leuven Kermis. Door hun vertrek uit Leuven kwam een einde aan deze traditie. De traditie werd in ere hersteld door tijdens de kermisperiode van 1974 opnieuw minderbedeelde kinderen uit de instituten van Leuven en omgeving uit te nodigen. Deze actie was een initiatief van Arthur Dewit van de Mannen van 1918, later voorzitter en erevoorzitter van het Verbond der Jaartallen.

In de beginperiode bestond de groep uit meer dan 600 kinderen. Sinds enkele jaren worden enkel de kinderen uitgenodigd van zeven tot en met elf jaar en is het maximaal aantal deelnemers beperkt tot 400 kinderen.
De marrainen, de leden van de vriendenkringen en partners zorgen voor de begeleiding van de kinderen.

De nodige fondsen voor deze activiteit worden in de loop van het jaar bijeengebracht door de organisatie van het ‘Cultureel Evenement’, het ‘Marrainenbal ende ‘Jubileumviering’, deelname aan de ‘Leuvense Kerstmarkt’, de omhalingen in de Sint-Pieterskerk bij de ‘Missa Lovaniensis’ en de rondgang bij de foornijveraars. De ‘Orde van de Pietermannen’ en de ‘Vriendenkring Mannen van 1963’ zorgen voor geldelijke bijdragen. Verder kan gerekend worden op de steun van het Stadsbestuur Leuven, AB!nBev, de medewerking van Delhaize Kessel-Lo, Spar Linden en de uitbaters van ‘Salons Georges’.

De kinderen kunnen op die namiddag genieten van gratis ritten op de attracties en smoutbollen. Daarna ontvangen ze, bij een drankje, een nuttig geschenk en enkele stukken vers fruit. Tijdens de receptie op het stadhuis worden geldprijzen verloot onder de deelnemende en aanwezige instituten. In totaal wordt in 2013, in kader van de 40ste Kinderdag Arthur Dewit voor gans de organisatie een bedrag van meer dan 15.000 euro voorzien.

Programma

  • 13.45u. samenkomst in het stadspark
  • 14.00u. – 15.30u. vertrek naar de kermis en rondgang
  • 15.45u. – 17.00u. ontvangst in Salons Georges voor een drankje en overhandiging van een geschenk
  • 17.30u.- 18:15 stadsreceptie in de voorzaal van het stadhuis en verloting van geldprijzen

De uitgenodigde scholen, instituten zijn: Vluchthuis CAW – UZ Med.Psychologische Kliniek – UZ Kinderziekenhuis GHB – MPI Ganspoel – Jeugdoase De Zwier – Ave Regina – BUKLO Ten Desselaer – Windekind – RBO Woudlucht – SBLO Leuven – Monte Rosa Kessel-Lo – MPC Terbank – Het Clubje Valkerijgang – Buurtwerk ‘t Lampeke

Bookmark and Share

Nigel Williams…voor de mannen

Voor al wie comedy graag een beetje ‘ruwer’ heeft, brengt Nigel Williams begin februari een avond stand-up in Wilsele speciaal voor de mannen van 72 …en  alle andere liefhebbers van comedy.

Zoals gebruikelijk  komt hij met een show doorspekt met veel improvisatie, freewheelen en publieksparticipatie. In typische Angelsaksische stijl raast hij van het ene onderwerp naar het andere, laat hij geen spaander heel van alles wat zijn pad kruist en pakt hij op een onweerstaanbare grappige wijze heilige huisjes aan. Nigel brengt maatschappelijk relevante stand-up geënt op de actualiteit met messcherpe observaties. Zware thema’s vaak maar na al die jaren op de planken heeft hij genoeg flair om zijn observaties en commentaren te verpakken in een wervelende conférence, zonder ze te zwaar te laten doorwegen.
Het voorprogramma zal door Ralph Jennes verzorgd worden.

Kaarten en info op www.mannenvan72.be 

 

Bookmark and Share

Abrahamviering en Stoet der Jaartallen

Als later ingeweken Leuvenaar snapte ik lang niet wat die ‘jaartallen’ nu in feite waren. Overal in de stad vind je wel referenties naar “de mannen van ‘t joar” maar wie zijn dat nu in feite? En wat doen die?

Het concept is nochtans eenvoudig: ieder jaar wordt er een nieuwe vriendenkring opgericht van mannen die 40 jaar worden en zij komen dan regelmatig samen voor activiteiten binnen hun interessesfeer: samen naar Rock Werchter, of gaan fietsen, samen op reis of gewoon iets gaan drinken. Zo leven ze actief 10 jaar samen naar hun Abrahamjaar.  Het leuke is dat zo een vriendenkring een dwarsdoorsnede is van mannen uit (en buiten!) Leuven  die verschilt van traditionele vriendengroepen gelinkt aan studies, sportinteresses, werk, ….

Verder bestaan er rondom de jaartallen veel tradities: zo heeft elke vriendenkring zijn eigen vlag en outfit, zijn ze georganiseerd in blokken (vb blok 2 = mannen van 22, 32, 42, 52, 62 en 72), en ondersteunen ze tal van Leuvense activiteiten. Vooral in de eerste kermisweekends begin september zie je het Verbond der Jaartallen een paar keer prominent in het Leuvense straatbeeld.

Op zaterdag 1 september vierden de mannen van ’62 Abraham.


Optocht door Park Abrahamviering


Kamerood Sesteg kreeg de outfit van de Vriendenkring van de mannen van ’72


Speech mannen vriendenkring van 1962


Abraham kijkt tevreden toe


Fonske met outfit Vriendenkring mannen van 1962

Amper een week later, komt het Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven weer op straat in een kleurrijke stoet doorheen het centrum.

De stoet kwam wel 20 min stil te staan in de Diestestraat omdat de verkeerspaaltjes op het einde niet wegzakten in het wegdek en de wagens niet doorkonden.  Gelukkig hielden de vele bands de sfeer in de stationnaire stoet.

Bookmark and Share

De Joorzangers op de nieuwjaarsreceptie van de Jaartallen

Bookmark and Share

Begoniatapijt – Verbond der jaartallen

Op de Grote Markt valt op dit moment het 7e begoniatapijt te bewonderen. Het tapijt blijft tot maandag (Leuvense jaarmarkt) liggen. Dinsdag wordt het afgebroken.

Dirk Vansina : “Dit jaar staat het ontwerp in het teken van het 50-jarig bestaan van het Verbond der Jaartallen. Het Verbond ontving dit jaar de Koninklijke titel. In het tapijt zijn verwerkt: het Abrahambeeld, Fonske met het kostuum van de mannen van 61, het embleem van het Verbond met het Koninklijk kroontje dat er dit jaar aan toegevoegd werd. De datum 1890 verwijst naar het jaartal waarop de mannen van 1840 met deze traditie gestart zijn. 1961 is de ontstaansdatum van het Verbond.”

Het tapijt is 625 m² groot (50 meter op 12.5 meter) en er zijn 150.000 bloemen in verwerkt. Het tapijt werd gelegd in samenwerking met het AVBS (Algemeen verbond der Belgische siertelers). Van de begonia’s werden alleen de bloemblaadjes gebruikt. Het ontwerp is van de hand van Marc Schautteet, die ook de begoniatapijten van Brussel ontwerpt.

Begoniatapijt 2011

Begoniatapijt 2011

Meer foto’s op flickr.

Overzichtfoto’s door Luc Vanmolecot.

Bookmark and Share

Mannen van 1969 zoeken elkaar terug op

Het Verbond der Jaartallen, de zeer unieke vorm van verenigingsleven van de Jaartallen zet zich voort. Op Vrijdag 14 maart 2008 wordt de 131ste Vriendenkring Mannen van 1969 gesticht. Deze stichtingsvergadering gaat door in de Raadskelders van het Stadhuis Leuven (ingang naast de Pui van het stadhuis trappen naar beneden).

Definitie van de Jaartallen.

De “Mannen van het Jaar” zijn sinds 1890 Vriendenkringen uit het Leuvense , ontstaan met de “Mannen van 1840″ die zich traditioneel elk jaar verrijken met een Nieuwe Groep Mannen die 40 Jaar worden en die zonder onderscheid van Rang , Stand , Godsdienst- Politieke of Filosofische geaardheid 10 JAAR samen in Vriendschap allerlei activiteiten organiseren van Sociale , Folkloristische en Culturele aard en dit in aanloop naar HUN 50ste Verjaardag wanneer ze toetreden tot de “ABRAHAMS”

Mannen die geboren zijn in 1969 en die zich aangetrokken voelen tot deze unieke vorm van het Leuvense Verenigingsleven worden dan ook vriendelijk uitgenodigd op de stichtingsvergadering van Vrijdag 14 maart 2008 om 20.00h in het gezelschap van HUN Peters , Vriendenkring “Mannen van 1959″.

Meer informatie kan U lezen via www.leuven.be/verbondderjaartallen of www.leuven.be/mannen van59blok9
Contact opnemen met de voorzitter van de Vriendenkring Mannen van 1959 is ook mogelijk:
Luc VLEMINCKX 0477/36.34.28 of E-mail luc_vleminckx@hotmail.com

Bookmark and Share