Posts getagd met ‘Verkeer’

Snow & Ice Cars

Tweede en hopelijk laatste winterprik (!)
& 1600 km file in de ochtendspits

Snow & Ice Cars @ Leuven

Snow & Ice Cars @ Leuven

1600 km file 12 mars 2013
1600 km file

Snow & Ice Cars @ Leuven

Bookmark and Share

Lopen door Leuven

Af en toe maak ik wel eens een toertje door Leuven. Ik verplaats me dan niet met de wagen, maar kies resoluut voor de loopschoen.

Ja je leest het goed. Niet enkel tijdens de eindejaarscorida of de halve triathlon, wordt er gelopen in Leuven. Ook tijdens het jaar zie je menig buikje schudden langs de Vaart, aan het sportkot, of rond de ring.

Lopers 70 en 104

Ik start en stop steeds aan Sportoase op de Phillipssite. Vervolgens trek ik mijn iets te strakke looppakje aan en begin gas te geven. Momenteel train ik voor mijn eerste marathon, dus deze fase ben ik gelukkig voorbij.

De lengte en intensiteiten van mijn toertjes kunnen wel eens variëren. Er is dan ook zoveel keuze. En soms kom je dan wel wat moois tegen. Op architecturaal en natuurhistorisch vlak bedoel ik dan. Lopen rond en door Leuven, ik kan het iedereen aanraden.

Bookmark and Share

Beleef de Bergstraat 2009

Met de actie “Beleef de Bergstraat 2009″ op zaterdag 19 september 2009, van 10:00 tot 13:00 uur willen de bewoners van de Bergstraat in Kessel-Lo de aandacht vestigen op het steeds toenemende verkeer in hun leefomgeving en op de risico’s die deze toename met zich meebrengt.

Deze actie kadert in de “Aardig-op-weg-week” die loopt van 16 tot 22 september en heeft de steun van Komimo (Koepel Milieu en Mobiliteit), belast met de coördinatie van deze week op Vlaams niveau. De actievoerders uit de Bergstraat zijn in de regio Leuven de enige initiatiefnemers die deelnemen aan de actie “Creatief met zuurstof”.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • voor de dappersten: fietsen in de Bergstraat
 • oversteken met kinderen en ouderen (zoek de oversteekplaats)
 • met kinderkoets van nummer 2 naar nummer 60
 • autotellen (wat je zelf doet …)

en ook:

 • OPGELET: fijn stof zone
 • spandoek “Bergstraat WOONstraat”
 • taferelen “geef je buur een zuurstofkuur” : bewoners laten hun fantasie de vrije loop en zorgen ervoor dat het buiten, op hun stoep, duidelijk is dat dit een straat is waar wordt gewoond
Bookmark and Share

Verkeersverordening Hapje Tapje

Naar aanleiding van Hapje Tapje zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 • van 1 augustus 2009 om 06.00 uur tot 3 augustus 2009 om 06.00 uur worden alle verkeer en parkeren verboden
  • op de Oude Markt
  • op de Collegeberg
  • wordt het stallen van fietsen en bromfietsen verboden op de Oude Markt, en de hieronder vermelde straten en pleinen
 • van 2 augustus 2009 om 07.00 uur tot 3 augustus 2009 om 06.00 uur worden alle verkeer en parkeren verboden
  • op de Grote Markt
  • in de Naamsestraat, gedeelte tussen de Sint-Michielsstraat en de Grote Markt
  • in de Sint-Michielsstraat
  • op het Hogeschoolplein
  • in de Lakenweversstraat
  • in de Standonckstraat
  • in de Muntstraat
  • in de ‘SMeyersstraat
  • in de Boekhandelstraat
  • in de Eikstraat
  • in de Kiekenstraat
  • in de Zeelstraat
  • in de Krakenstraat
  • in de Kortestraat
  • op de Lavorenberg
  • in de Drie Engelenberg
  • in de Kroegberg
  • in de Mechelsestraat, gedeelte tussen het Mathieu de Layensplein en de Grote Markt
 • van 2 augustus 2009 om 06.00 uur tot 3 augustus 2009 om 02.00 uur wordt alle parkeren verboden, uitgezonderd mits schriftelijke toelating
  • in de Tiensestraat langs beide zijden, tussen het Maarschalk Fochplein en de Eikstraat
 • van 2 augustus 2009 om 06.00 uur tot 3 augustus 2009 om 06.00 uur wordt alle parkeren verboden, uitgezonderd mits schriftelijke toelating
  • op het Ferdinand Smoldersplein, alle parkeerplaatsen, uitgezonderd de standplaatsen voor taxi’s

Meer informatie

 • Verkeersorganisatie en mobiliteit (VOM), Philipssite 4, 3001 Leuven, tel. 016 21 07 60, fax 016 21 07 59, vom@leuven.be.
Bookmark and Share

Een leefbare Geldenaaksebaan (?)

Ik ben een studente uit het Leuvense maar verplaats mij met de bus naar Heverlee voor mijn lessen. Buslijn 4, 5 en 6 staan (bijna) altijd trouw op post om mij daarheen te rijden. Voorbij de Parkpoort, de Geldenaaksebaan op en zo voort naar de Hertogstraat. Afgelopen week bij één van mijn vele busritjes vielen mij deze affiches op, die bijna aan het raam van elk huis in de Geldenaaksebaan bevestigd waren:

Nieuwsgierig als ik was ben ik eens een kijkje gaan nemen op de site (www.geldenaaksebaan.be) die de bewoners in elkaar gestoken hebben… En na hun problemen gelezen te hebben, vond ik dat deze wel op de stadsblog vermeld mochten worden. De Geldenaaksebaan is een drukke en ongezonde straat. De ligging in een nauw dal tussen de aaneengesloten bebouwing, de relatief hoge gebouwen en de hoeveelheid verkeer, met filevorming in de spits, leidt tot een ‘canyon effect’, met hoge concentraties fijn stof en lawaaihinder als gevolg. Het probleem wordt op de site als volgt uitgelegd:

Al jaren wordt er gesproken over de heraanleg van de Geldenaaksebaan. Zowel de verouderde infrastructuur, het verbeteren van de mobiliteit, als esthetische overwegingen nopen tot een heraanleg. De waterwerken die door Aquafin worden uitgevoerd in de loop van 2008-2009, zijn de directe aanleiding waarom het stadsbestuur heeft besloten om in 2009 de heraanleg daadwerkelijk te starten.

Als bewoners van de Geldenaaksebaan vinden we dat bij het maken van een toekomstvisie voor onze straat met een aantal zaken rekening moet worden gehouden.

Heel concreet gaat het dan over het teveel aan verkeer, de noden van alle weggebruikers (ook fietsers en voetgangers!), de parkeerproblematiek, de gezondheid van de omwonenden en ook de esthetiek. Op de gemeenteraad van 21 maart 2005 werd de heraanleg van een deel van de Geldenaaksebaan goedgekeurd. De stad Leuven zal bijgevolg in het kader van het mobiliteitsplan overgaan tot de heraanleg van de Geldenaaksebaan (tussen de Philipssite en Milseweg), conform het voorontwerp dat hiernaast is afgebeeld. De bewoners zijn hier echter niet mee akkoord en hebben het gevoel dat ze weinig tot geen inspraak krijgen.

Er is nu een charter opgesteld door dit actiecomité. Je kan het hier downloaden en vervolgens ondertekend in de bus steken op de Geldenaaksebaan nummer 72, 100 en 87. Bij deze durf ik dus als studente die deze baan ook geregeld gebruikt een oproep doen aan de inwoners van Leuven om deze mensen te steunen! De leefbaarheid zou ook op invalswegen van onze studentenstad met moeten gegarandeerd worden…

Bookmark and Share

De fietser in Leuven

Bij onze collega’s in Gent geraakten de gemoederen hier en daar een beetje verhit na een post over fietsers in de binnenstad. Onderwerp van discussie: wie er het gevaarlijkst is: de tweewieler of de automobilist. Hoe zit dat in onze eigen stad?

Ik heb geen rijbewijs en ik hou niet van de bus, dus eigenlijk ga ik overal met de fiets naartoe. Daarbij heb ik opgemerkt dat er in Leuven de laatste tijd een wildgroei aan (eventueel tijdelijke) eenrichtingsstraten is, zodat je als fietser ofwel een stukje om moet, ofwel moet afstappen, ofwel het risico moet nemen. Dat risico is trouwens behoorlijk hoog, het kan je tot 150 euro kosten als je op het verkeerde moment een politieagent tegenkomt. En reken maar dat de politie van Leuven erg vaak aanwezig is in dergelijke straten, tot frustratie van menig student. Uitkijken naar een blauw uniform is niet altijd voldoende, vaak genoeg is de arm der wet in burger op pad.

Het mag dan al een kleine moeite zijn even af te stappen, en het is natuurlijk erg gevaarlijk, fietsen in een smalle straat waar alle auto’s in de andere richting rijden, 150 euro is volgens mij onevenredig hoog. Ter vergelijking, wie 70 km/h rijdt op een stukje ring waar je 50 mag, kan zich aan een boete van 50 euro verwachten.

Ook fietsen zonder licht is een tijdje een plaag geweest, maar sinds de boetes zo hoog zijn heb ik de indruk dat het minder gebeurt, en al zeker niet meer in het centrum. In mijn kennissenkring is er alvast niemand meer die zich er nog aan waagt. Dat bewijst op zich dat boetes eventueel effect kunnen hebben, maar hoe dan ook blijft het veel geld voor studenten.

Dan heb je nog de ring van Leuven en de bijhorende in- en uitritten. Als ik de verhalen hier mag geloven, is Gent binnen- en buitenrijden elke keer een kwestie van een beetje je leven riskeren. Dat is in Leuven wel anders denk ik, naar mijn mening zijn de meeste kruispunten op de ring keurig voorzien van verkeerslichten en signalisatie. Waar ik als fietser toch op de goodwill van autobestuurders moet rekenen om over te steken, heeft dat mij nog maar weinig problemen opgeleverd, en al zeker geen levensbedreigende. Meestal krijg ik mijn voorrang keurig van de tweede of derde auto die passeert.

Als de fietser zelf dan nog de moeite doet om voor behoorlijke verlichting te zorgen en enkel daar te fietsen waar het echt mag, lijkt fietsen in Leuven mij kinderspel. Behalve op het Fochplein, waar je toch écht moet uitkijken voor bussen.

Dit zijn natuurlijk de ervaringen van iemand die enkel fietst. Ik ben benieuwd hoe automobilisten of voetgangers fietsend Leuven ervaren.

Bookmark and Share