Posts getagd met ‘verkiezingsdebat’

Politici laten in hun kaarten kijken tijdens Voka-verkiezingsdebat

Voka Leuven en de Balie Leuven organiseerden op 8 mei een verkiezingsdebat met de politieke kopstukken uit de regio, zowel op Vlaams als federaal niveau. Meer dan 100 nieuwsgierige kiezers uit het bedrijfsleven en de advocatuur waren in de grote aula van Groep T getuige van een soms pittig debat, dat echter geen grote verrassingen inhield.

Het was meer dan een klassiek verkiezingsdebat. Enkele innovatieve vondsten verhoogden de betrokkenheid van de aanwezigen. Zo kon iedereen voor de start via sms bekendmaken welke partij volgens hem of haar de meeste inspanningen voor de bedrijven zou doen. Daaruit bleek dat het publiek de hoogste verwachtingen had van N-VA en Open VLD, ver voor de andere partijen. Na het debat werd de stemming opnieuw gehouden, en daaruit volgde hetzelfde resultaat, met slechts minieme verschuivingen. Het kopstukkendebat heeft dus geen grote omwenteling in de opinies veroorzaakt, hoewel hier en daar een aantal gelegde klemtonen verrasten.

Niko Demeester (Voka) mocht eerst een aantal punten uit het prioriteitenplan van Voka verduidelijken, met een sterk pleidooi voor meer groei. Ook stafhouder Johan Mommaerts uitte een aantal verwachtingen naar de politiek om een correct functionerende rechtsstaat te kunnen garanderen. Daarna liet moderator Ihsane Chioua Lekhli (De Zevende Dag) de politici aan het woord. Het debat werd in twee luiken opgedeeld: een Vlaams en een federaal. Telkens kwamen andere kopstukken aan het woord.

De thema’s in het Vlaams debat (mobiliteit, onderwijs, groei) waren een gelegenheid om de partijstandpunten nog eens duidelijk te stellen. Opvallend was een uithaal van de OpenVLD naar het veel te dure openbaar vervoer, met name De Lijn, dat de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks 1 miljard kost. Ook rekeningrijden leek voor alle partijen aanvaardbaar, hoewel SP.A en Vlaams Belang nog ernstige bedenkingen hadden bij de realisatie ervan. Aan dit Vlaams debat namen deel: Anton Delbarre (Groen), Joris Vanhauthem (Vlaams Belang), Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD), Pieter Vandenbroucke (SP.A), Ben Weyts (N-VA) en Peter Van Rompuy (CD&V).

Het federale debat behandelde lastenverlaging en justitie. De deelnemers hier waren: Dieter Van Besien (Groen), Philip Claeys (Vlaams Belang), Gwendolyn Rutten (Open VLD), Hans Bonte (SP.A), Lorin Parys (N-VA) en Koen Geens (CD&V). Het verbaasde niemand dat de meningen tussen de partijen in dit debat verder uit elkaar lagen en dat er vaak heel verschillende klemtonen werden gelegd. Opvallend was een scherpe discussie over de hoogte van de loonkostenhandicap tussen CD&V en N-VA: is het nu 4% of 16%? Dit maakt wel een heel verschil uit met betrekking tot de nodige maatregelen. De N-VA stond ook vrij geïsoleerd in zijn verdediging van een indexsprong.

Dit boeiende kopstukkendebat werd afgesloten met een heftig steekspel over lastenverlagingen en nieuwe belastingen, waarin geen enkele partij zich onbetuigd liet.

14176202755_cb7db3f3b9_z

14176204255_37dfd3c276_z

13989558188_a407f3ef23_z

 

Bookmark and Share

Verkiezingsdebat over armoede en solidariteit

Op 13 mei 2014 om 19.30u vindt in het Wagehuys in Leuven het sociaal armoede verkiezingsdebat plaats. Het debat kadert in de campagne Ieders stem telt. Deze campagne wil sociale thema’s hoog op de politieke en publieke agenda plaatsen. Thema’s die tijdens het debat aan bod zullen komen zijn: arbeid en inkomen, betaalbare en kwalitatieve huisvesting, gezondheid en sociale zekerheid.

Kandidaten van 7 partijen die opkomen op Vlaams, federaal en Europees niveau gaan hierover met elkaar in debat: Katrien Partyka (CD&V, 4de plaats Vlaams parlement), Sander Vandecapelle (PVDA, lijsttrekker kamer), Anne Dedry (Groen, lijsttrekker kamer), Willy Smout (lijstduwer bij de kamer, Vlaams belang), Karin Jiroflée (SPA, 2de plaats kamer), Piet De Bruyn (NVA, 3de plaats Vlaams parlement ), Brieuc Vandamme, (Open vld, Europees parlement, 6de plaats).

De moderator Flor Ory en twee panelleden, Ides Nicaise (HIVA) en Bert D’Hondt (Ieders stem telt) leggen hen het vuur aan de schenen. De avond zal ingekleed zijn met vragen van mensen in armoede zelf, stukjes film en een snuifje toneel.

Na het debat volgt een receptie met mogelijkheid tot informeel gesprek met de politici.

image026

Bookmark and Share

Verkiezingsdebat op 8 mei

Op 25 mei gaan we weer naar de stembus. Ieder van ons bepaalt mee welke regeringen het beleid zullen bepalen. Maar hoe spelen de verschillende politieke partijen in op jouw behoeften? Welke partij sluit het best aan bij jouw visie over ondernemerschap? Wie biedt je de meeste kansen in de toekomst?

Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven en de Balie van Leuven nodigen de politieke kopstukken uit, zowel van federaal als van Vlaams niveau, voor een debat op het scherp van de snee. Onder de vleugels van Zevende Dag-boegbeeld Ihsane Chioua Lekhli zullen de kopstukken van de belangrijkste politieke partijen hun visie komen voorstellen en trachten jouw stem voor zich te winnen.

verkiezingen

Nemen deel aan het debat:

 • Gwendolyn Rutten (open vld)
 • Koen Geens & Peter Van Rompuy (cd&v)
 • Ben Weyts & Theo Franken (n-va)
 • Katia Segers & Hans Bonte (sp-a)
 • Dieter Van Besien & Anton Belbarre (Groen)
 • Joris Vanhauthem (Vlaams Belang)

Praktisch
Donderdag 8 mei 19.30u
Groep T, Vesaliusstraat 13

Bookmark and Share

Verkiezingsdebat op 19 september over het Noord-Zuidbeleid van de stad Leuven

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 evalueerde de Derdewereldraad het Noord–Zuidbeleid van de voorbije zes jaar en formuleerde in een memorandum aanbevelingen voor komende bestuursperiode.

Die aanbevelingen werden gegroepeerd rond 8 krachtlijnen:

 • een solidaire een duurzame aanpak
 • een stedenband met een breed draagvlak
 • Fair Trade voortzetten en dynamiseren
 • Leuven klimaatneutraal gedragen door het middenveld
 • Goed overleg met de lokale ontwikkelingsorganisaties
 • Ethisch en duurzaam bankieren
 • Vredesopvoeding
 • Een minimaal budget voor ontwikkelingssamenwerking

Hoe reageren de Leuvense partijen op de aanbevelingen van het memorandum en welke zijn hun intenties betreffende het Noord – Zuidbeleid? Om dit te achterhalen wordt een paneldebat georganiseerd met kandidaten op de lokale lijsten. Viona Westra modereert en peilt bij de verschillende kandidaten of zij en hun/haar partij die aanbevelingen als haalbaar of moeilijk haalbaar zien en waarom.

Het panel bestaat uit volgende kandidaten:

 • Mohamed Ridouani (sp.a, huidig schepen van ontwikkelingssamenwerking)
 • Els Van Hoof (CD&V)
 • Thomas Leys ( Leuven + / plus Open Vld)
 • Luk Bellens (N-VA)
 • David Dessers (Groen)
 • Koen Ooms (pvda+)

Na een eerste ronde met het panel wordt ook het publiek gevraagd om mee te debatteren rond thema’s als fair trade, vrede, duurzaamheid, stedenband …

Praktisch
Wanneer? Woensdag 19 september 2012 – 20 u
Waar? Damiaancentrum, Sint Antoniusberg 5, 3000 Leuven

Bookmark and Share