Posts getagd met ‘Vitamine C’

Vitamine C wint de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultuureducatie

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft aan Vitamine C de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuureducatie 2011-2012 overhandigd tijdens de studiedag ‘Cultuureducator, een beroep met veel gezichten’ in OPEK, Leuven. De jury kende de Vlaamse Cultuurprijs toe aan omdat het netwerk van professionals en experten in kunst, cultuur en creativiteit een nieuwe
wind doet waaien door het landschap van cultuureducatie voor kinderen en jongeren. Op de studiedag stelde onderzoeksbureau Tempera een rapport voor met een beschrijving van de beroepencluster ‘cultuureducator’ en de opmaak van het competentieprofiel ‘begeleider van kunstbeoefenaars’.

Vitamine C (met de C van cultuur) is een jong netwerk van professionals en experten dat de grenzen van sectoren, disciplines, regio’s overstijgt en zelfs een internationale dimensie heeft. Het netwerk ging officieel van start in december 2011 in OPEK in Leuven tijdens een feestelijke avond tussen zielsverwanten, boordevol schoonheid, inspirerende ontmoetingen en enthousiasmerende verhalen. De
volgende bijeenkomst ‘Soirée Barbare’ was niet minder hartverwarmend. In het Legermuseum, omringd door de geschiedenis van het Belgische leger, voelden de aanwezigen een vredelievende missie groeien, om cultuureducatie te verspreiden, vernieuwen en verbreden.

Naast deze bijeenkomsten, heeft Vitamine C onder de vlag ‘Cultuur doet groeien’ de website www.bruismee.be uitgebouwd tot een werkbaar instrument voor de hele sector. De site is een sociaal netwerk waar je weetjes kan posten en antwoorden op je vragen vindt. Het is ook een digitaal platform waarop verschillende werkgroepen actief zijn. De online community groeit en bloeit. Het forum telt een kleine 500 leden die de boodschap van Vitamine C onderschrijven. Ze beschouwen kunst en cultuur als levensnoodzakelijke vitamine voor kinderen en jongeren. Het succes bewijst dat Vitamine C tegemoetkomt aan de nood om ervaringen uit te wisselen en nieuwe invalshoeken te vinden.

Mooi is dat Vitamine C van onderuit is gegroeid. Startpunt was het vrijwillig engagement van enkele mensen die gepassioneerd met het thema bezig zijn. Iedereen kan deel uitmaken van deze ‘vriendenclub’, niet alleen vakmensen, maar ook jongeren, studenten en andere geïnteresseerden. De jury lauwert de laureaat “als een pril en daardoor nog kwetsbaar initiatief, dat cultuureducatie
met een open vizier benadert. Deze Vlaamse Cultuurprijs is bedoeld als duwtje in de rug. Hopelijk kan Vitamine C in ruil nog lang broodnodige vitamines aan de sector toedienen.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Met Vitamine C bekroon ik geen organisatie maar een netwerk van geëngageerde mensen die cultuureducatie als een missie opnemen. Een krachtige smeltkroes van zij die het doen, zij die het maken, zij die kinderen en jongeren raken en een hele wereld leren ontdekken en verbeelden.”

Bookmark and Share

Vitamine C bruisend van start

Vitamine C, het kersverse netwerk in Vlaanderen voor passionele veldwerkers en beleidsmensen die kinderen en jongeren in contact willen brengen met kunst en cultuur, ging vorige week bruisend van start in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten. Het ultieme doel van Vitamine C is de boodschap uitdragen dat kunst en cultuur een wezenlijk verschil kunnen maken in het leven en denken van kinderen en jongeren.

“Iedereen heeft van jongs af aan recht op kunst en cultuur”, stelt Piet Forger, initiatiefnemer van Vitamine C. “Elk kind, elke jongere moet niet per se naar de opera gaan of zelf theater spelen, maar moet wel de kans krijgen om te genieten van kunst en cultuur of om eraan deel te nemen. Het geeft een boost aan hun talentontwikkeling en leidt tot een rijkere persoonlijkheid. Het ontwikkelt hun openheid, hun zin voor burgerschap en betrokkenheid bij het maatschappelijk gebeuren.”

In Vlaanderen willen vele personen, verenigingen en overheden kinderen en jongeren warm maken voor kunst en cultuur. Het is een agendapunt in het onderwijs en heel wat cultuur- en jeugdhuizen bieden een aanbod voor kinderen en jongeren in de vrije tijd. Vitamine C wil een sector-, discipline- en domeinoverkoepelend initiatief zijn waarbij iedereen die begaan is met kinderen, jongeren, kunst en cultuur mekaar kan versterken en verrijken. Vitamine C wil het voortouw nemen en uitgroeien tot een netwerk dat zorgt voor een kruisbestuiving tussen de Vlaamse en internationale praktijken, methodieken en beleidsvisies rond jongeren, cultuur en creativiteit. Het engagement van alle leden is hierbij de ronkende motor achter dit netwerk. Er komt een maandelijkse nieuwsbrief met een selectie van de meest nuttige informatie, de leukste voorbeelden en de strafste verhalen uit binnen- en buitenland. En het is van essentieel belang dat mensen uit organisaties die werken rond kunst en cultuur voor kinderen en jongeren elkaar ontmoeten op inspirerende activiteiten. Vitamine C wil een beweging tot stand brengen, het lont steken aan een nieuwe dynamiek.

Het feit dat de inschrijvingen voor de Bruispartij een week voor de activiteit moesten gestopt worden wegens (te) groot succes, en het gebruis in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten vorige week geven alvast aan dat dit nieuwe netwerk sterk inspeelt op de noden en behoeften van al wie in Vlaanderen begaan is met kinderen, jongeren, kunst, cultuur en creativiteit.

 

Bookmark and Share

Gloednieuw netwerk Vitamine C

Ben je in de praktijk of beleidsmatig bezig met kinderen, jongeren, kunst en cultuur? Dan is het gloednieuwe netwerk Vitamine C iets voor jou! Vitamine C verrijkt en versterkt passionele veldwerkers en beleidsmensen die kinderen en jongeren in contact willen brengen met kunst en cultuur. Vitamine C staat onder meer voor: informeel netwerk, sector- en disciplineoverschrijdend, van onder uit,  kennis-en expertise uitwisseling, persoonlijk engagement, internationale horizon, online community en inspirerende ontmoetingen.

Vitamine C bruist voor het eerst op woensdag 21 december 2011 in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten te Leuven, vanaf 18.00 uur. Je bent van harte welkom om op de Bruispartij een eerste gratis Vitamine C-staal te ontvangen. Inschrijven en meer informatie via de website van Vitamine C.

Bookmark and Share