Posts getagd met ‘vliegroute’

Leuvens stadsbestuur klaagt de huidige regeling van de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ aan

De luchthaven van Zaventem is voor Leuven een belangrijke economische factor en in termen van tewerkstelling een grote meerwaarde. De bewoners van de stad Leuven nemen al jaren een deel van de lasten, grotendeels afkomstig van de landende vliegtuigen, op zich. De invoering van de nieuwe route ‘Leuven Rechtdoor’ betekent echter voor de inwoners van Wijgmaal en Wilsele aanzienlijke bijkomende lawaaihinder. De huidige implementatie van de stijgroute Leuven Rechtdoor is onevenwichtig en vraagt om dringende actie. Het Leuvens stadsbestuur wenst dan ook de huidige regeling van de vliegroutes aan te klagen en zal hiertoe een motie laten stemmen op de Gemeenteraad (zie verder).

“We roepen op tot een evaluatie van de procedures en afspraken, die in het kader van het Luchthavenakkoord 2010, werden gemaakt rond de nieuwe opstijgroute Leuven Rechtdoor. Het is niet aanvaardbaar dat de inwoners van Wijgmaal en Wilsele, in tegenstelling tot wat werd vooropgesteld nog bovenmatige extra geluidshinder dienen te ondergaan.”, stelt schepen van ruimtelijke ordening, Carl Devlies.

“De huidige concentratie van het vliegverkeer op ‘Leuven Rechtdoor’ voor wat betreft Leuven betekent een onrechtvaardige concentratie van lawaaihinder waar de bewoners van Wijgmaal en Wilsele onbillijk veel last van ondervinden. Uiteraard is de luchthaven van Zaventem van groot economisch belang, maar we vragen dat bij de evaluatie van vliegroutes ook de leefbaarheid voor de omwonenden en de impact op het milieu in rekening genomen wordt”, vult schepen van leefmilieu, Mohamed Ridouani, aan. Lees verder.

Bookmark and Share