Posts getagd met ‘Vriendenkring Mannen van 1973’

Vriendenkring Mannen van 1973 stelt logo voor

In maart 2012 werd de ‘Vriendenkring Mannen van 1973’, de 135ste vriendenkring, gesticht in de Raadskelders van het stadhuis te Leuven. De Mannen van 1963 stonden aan hun wieg.

De voorbije maanden leerden zij elkaar beter kennen, er ontstonden hechte vriendschapsbanden. Na enkele maanden naarstig zoeken en vergaderen komen zij nu naar buiten met hun embleem (logo). Zoals elke vriendenkring verwijzen zij naar een belangrijke gebeurtenis in hun geboortejaar. Het werd de eerste oliecrisis, een crisis met zware gevolgen. DRIE olievaten staan dan ook centraal in hun embleem.

Het ontwerp is van de hand van lid Ronny Uyttebroek. De overpeters van de Mannen van 1953 hebben ook hun steentje bijgedragen.

Wat meer  informatie over de symboliek verweven in hun embleem:

  • Het gaat hem over ‘Vriendenkring Mannen van 1973’ en er wordt verwezen naar de stad waar het ‘Jaartallenleven’ gevestigd is, Leuven.
  • De 3 olievaten vallen op! Volgens de Mannen van 1973 is de oliecrisis de belangrijkste gebeurtenis in hun geboortejaar. Zij verwijzen hiermee ook naar het BLOK van 3 waar ze deel van uitmaken.
  • Op het eerste vat verwijst de afgebeelde koe naar de bijnaam van de Leuvenaars ‘De Koeieschieters’. Hun peters, de mannen van 1963, verwezen hier ook naar in hun embleem (standbeeld van de hand van Peter Vanbekbergen in de Brusselsestraat). In de linker bovenhoek staat een Chinees teken verwijzend naar het ‘jaar van de os’ of 1973.
  • Het tweede vat verwijst naar de eerste oliecrisis in 1973, dat zij als belangrijkste gebeurtenis uit hun geboortejaar beschouwen.
  • Op het derde vat verwijzen ze door het gebruik van het Verbondsembleem naar het feit dat zij deel uitmaken van het ‘Jaartallenleven van Leuven’ onder de bescherming van het Koninklijk Verbond der Jaartallen.
  • Onderaan in het midden staat een QR-code. Als je deze scant met je smartphone kom je dadelijk op de website van de Mannen van 1973. Het gebruik van een QR-code is een primeur wat de vriendenkringen betreft.

Binnen enkele weken starten de Mannen van 1973 met de verkoop van de stickers waarin hun embleem verwerkt is. Het zijn de eerste inkomsten als start van een wellicht voorspoedig tienjarig actief jaartallenleven.

Bookmark and Share

Vriendenkring Mannen van 1973

Vrijdag 9 maart 2012 wordt de unieke traditie verdergezet binnen het Jaartallenleven van Leuven. Onder impuls van de Vriendenkringen Mannen van 1963 wordt om 20.30u in de Raadskelders van het Stadhuis het 135ste Jaartal gesticht de Vriendenkring Mannen van 1973’.

Alle mannen geboren in 1973 worden er verwacht. In Leuven wonen of er geboren zijn, is geen verplichting. Informatie te verkrijgen bij Dirk Vrancken, secretaris van de Vriendenkring Mannen van 1963.

Bookmark and Share