Posts getagd met ‘wakkerzeelsebaan’

Wakkerzeelsebaan verkeers(on)veilig!

Iedereen vindt verkeersveiligheid belangrijk, ook het stratencomité van de Wakkerzeelsebaan, Meerstraat en Torenstraat (verder ‘het stratencomité’) in Wijgmaal. Op zondag 23 oktober 2011 organiseert het stratencomité daarom een ludieke fietsactie in samenwerking met de Chiro, de Vrije Basisschool De Twijg en Ouders De Twijg vzw. Samen maken zij een korte fietstocht om de aandacht te vestigen op de verkeers(on)veiligheid van de Wakkerzeelsebaan. Het stratencomité nodigt de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden van Leuven uit om mee te fietsen.

Verwachtingen naar het stadsbestuur
Volgens het stratencomité worden structurele aanpassingen aan de Wakkerzeelsebaan op de lange baan geschoven. De bewoners begrijpen dit omdat er in de toekomst verschillende aangrijpende werken zullen plaatsvinden zoals de aanpassing aan de spooroverweg, riolering en de aanleg van het hoogspanningsnet naar Gasthuisberg. Dat er aan deze stadsweg en fietspad 35 jaar lang geen investeringen werden gedaan, vindt het stratencomité onaanvaardbaar.

Daarom vraagt het stratencomité kleine, haalbare oplossingen die op korte termijn de veiligheid kunnen verhogen van de kinderen en buren:

  • Asfaltering van het fietspad langs de Wakkerzeelsebaan van het kapelletje tot aan de grens met Wakkerzeel
  • Duidelijke signalisatie van het tweerichtingsfietspad aan alle kruispunten van de Wakkerzeelsebaan en ter hoogte van de oversteek aan de grens met Wakkerzeel
  • Snelheidsremmers en snelheidsaanduidingen op de Wakkerzeelsebaan
  • De losliggende betonplaten op de Wakkerzeelsebaan vastleggen
  • Zebrapaden op de Wakkerzeelsebaan ter hoogte van de kruispunten

Het stratencomité is van mening dat deze verwachtingen haalbaar zijn om opgenomen te worden in de begroting voor 2012 van de stad Leuven. Op lange termijn wil het stratencomité correcte en volledige informatie over de heraanlag van de Wakkerzeelsebaan: inzage in de plannen en inspraak rond de verkeersveiligheid van rijbaan en fietspad.

Ludieke fietsactie
Om deze verwachtingen duidelijk te maken, organiseert het stratencomité een ludieke fietsactie op zondag 23 oktober 2011. De fietstocht start om 15.30u aan de Vrije Basisschool De Twijg, Ursulinenstraat 1, 3018 Wijgmaal.

Bookmark and Share