Posts getagd met ‘waterwerken’

Aquafin start waterwerken op grens Bierbeek-Leuven

In augustus strijken de nutsbedrijven neer op de grens tussen Bierbeek en Leuven. Ze zullen er de komst voorbereiden van Aquafin, die er rioleringswerken plant om het regenwater af te koppelen van de riolering. De werken zullen in totaal ruim een jaar duren.

“Er belandt nog heel wat regenwater in de riolering”, weet Gudrun Willems, projectleider van Aquafin. “Daar neemt het de capaciteit in die bedoeld is voor afvalwater. Hierdoor geraakt het stelsel bij hevige of langdurige regen overbelast, waardoor er een mengsel van afval- en regenwater via een noodopening in de natuur belandt. Door het regenwater af te koppelen van de riolering, zorgen we dus voor een betere waterkwaliteit in de beek. Bovendien zal het rendement op onze zuiveringsinstallatie stijgen doordat het afvalwater er voortaan sterk geconcentreerd zal toekomen.”

Concreet gaat het om het regenwater van de wijk De Vier Vaantjes in Leuven en van de Carrefour-site in Bierbeek. Om de scheiding te realiseren zijn er werken nodig in de Oaselaan, Oude baan en Vlinderlaan. Gudrun Willems: “In de Vlinderlaan zullen we de bestaande riolering aanpassen tot een gescheiden stelsel, met aparte opvang voor regen- en afvalwater. Ook de Oude Baan en de Oaselaan krijgen zo’n gescheiden stelsel. Langs de Oaselaan voorzien we ook een bufferbekken voor het regenwater. Hiermee zal het risico op wateroverlast drastisch verminderen.”

De gemeenten Bierbeek en Leuven nemen de gelegenheid te baat om ook bovengronds werken uit te voeren. De Vlinderlaan krijgt namelijk een fietspad, waarvan de buurgemeenten elk hun kant van de baan betalen. De lokale overheden zullen ook tussenkomen in de kosten van de afkoppelingswerken. Gudrun Willems: “Een gescheiden stelsel kan pas renderen als het regen- en afvalwater effectief gescheiden worden aan de bron, dus bij de mensen thuis. De werken die nodig zijn om die scheiding te realiseren zijn in principe ten laste van de eigenaar, maar in dit project zullen de gemeentebesturen tussenkomen in de kosten. De stad Leuven laat de bewoners bovendien de keus om de werken zelf uit te voeren, zelf een aannemer aan te stellen of gebruik te maken van de aannemer van de stad.”

Op dinsdag 28 juni organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen meer info over de concrete timing en fasering en de verdere communicatie op de werf. De infoavond vindt plaats om 20 uur in de grote zaal van het buurthuis op de hoek van de Pastoriestraat met de Bierbeeksestraat in Korbeek Lo.

Bookmark and Share