Posts getagd met ‘weleer.be’

Waar blijft de Leuvense stadsarcheoloog?

Beheerders van de succesvolle Facebookpagina’s Weleer en Leuvense Historische weetjes vragen in een open brief om een stadsarcheologische dienst, die wij met plezier publiceren op onze Leuvense stadsblog:

De Leuvenaar is trots op zijn stad en op haar lange geschiedenis. Dat blijkt uit het succes van onze twee Facebook pagina’s Leuvense Historische weetjes en Weleer. Sinds kort tellen we allebei meer dan 10.000 leden en daarvoor willen we onze trouwe volgers hartelijk bedanken. Dagelijks brengen we met veel plezier en enthousiasme de geschiedenis van onze stad bij de mensen thuis, op school of het werk, rechtstreeks in hun persoonlijke newsfeed.

Op die manier genieten heel veel Leuvenaars van historische weetjes en oude foto’s van weleer, die ze graag aanvullen met hun eigen avonturen en belevenissen. En die verhalen zijn er, want Leuven is en blijft een stad in beweging. De laatste jaren zijn we allemaal getuigen van heel wat stadsvernieuwing, waardoor het karakter van Leuven grondig wordt hertekend. De nieuwe stationsomgeving en de Vaartkom zijn goede voorbeelden.

Dat is onvermijdelijk. Stilstand is achteruitgang. Vandaag hebben we de vrijheid om het verleden van de toekomst te creëren. Maar dat verleden moet optimaal vastgelegd worden voor volgende generaties.

Daarom pleiten we in deze open brief voor de oprichting van een permanente stadsarcheologische dienst. Hiermee zou Leuven in de voetsporen stappen van andere Vlaamse centrumsteden zoals Gent, Antwerpen, en Mechelen. De lokale expertise, die zo’n stedelijke dienst doorheen de jaren opbouwt, is cruciaal voor de ontsluiting van de historische rijkdom in de Leuvense ondergrond.

Uiteraard werkt de toekomstige stadsarcheoloog samen met de huidige actoren, zoals de Erfgoedcel, het Stadsarchief, de dienst Ruimtelijke Ordening en het Leuvense middenveld. En last but not least is onze stad gezegend met een eigen universitaire onderzoeksgroep Archeologie. De kennis en de kunde van deze onderzoekers en studenten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het historische bewustzijn van de Leuvenaars.

Een stadarcheoloog zou dit plaatje kunnen vervolledigen. We missen een aanspreekpunt om onze eigen bevindingen als liefhebbers te toetsen aan een officiële instantie. We missen een bliksemafleider, die heikele dossiers kan ontmijnen door wetenschappelijke feitenkennis. We missen een spreekbuis, die de Leuvense bevolking op de hoogte houdt van de historische actualiteit, zoals de stedelijke subsidies voor kleinschalige restauratieprojecten. We hopen van harte dat in de nabije toekomst ons bescheiden voorstel in overweging wordt genomen.

Leuvenaars en andere geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om deze open brief mee te onderteken op de campagnewebsite www.stadsarcheoloog.be
Op deze website zullen de artikels uit de pers verschijnen, evenals de recentste ontwikkelingen.

Frederic Hecq
www.facebook.com/weleer.be

Pascal Lacroix
www.facebook.com/Leuvensehistorischeweetjes

Bookmark and Share