Posts getagd met ‘werken’

Permanente stelling aan Sint-Pieterskerk

In een persbericht kondigde de Stad Leuven gisteren aan dat aan de gevel van de Sint-Pieterskerk in het hart van de stad begin mei een permanente stelling zal worden bevestigd. Die zal in de eerste plaats gebruikt worden voor gevelreparaties, maar heeft ook een esthetische waarde.

De stadsdiensten zaten al langer verveeld met het telkens opbouwen en afbreken van de metalen constructie. Een permanente stelling is niet alleen tijdbesparend, ook hoge huurkosten worden hierdoor vermeden. Als het aantal gevelaanpassingen op hetzelfde niveau blijft als de afgelopen 15 jaar, zou de stelling zich in 2 jaar tijd moeten terugverdienen.

De stad beseft dat ze de nieuwigheid ook als een toeristische troef kan uitspelen. “De stellingen rond de kerk zijn de laatste jaren een vertrouwd beeld geworden in de binnenstad. Toen we ze vorige maand weghaalden, kwam er protest uit verschillende hoeken”, aldus het stadbestuur. Zo kloeg een bejaard echtpaar over evenwichtsverlies omdat de stoep nu wel erg breed geworden was. Een populaire smoothiebar aan de overkant moest dan weer de deuren sluiten door een plotse terugval van haar bezoekersaantal.

Als het project positief wordt geëvalueerd, sluit de stad niet uit dat ook andere monumenten op termijn een metalen aanhangsel krijgen.

Bookmark and Share

Thuis in de stad: Leuven in cijfers: ondernemen en werken

Dit is het 3de artikel met cijfers afkomstig van thuisindestad.be. Zie het eerste artikel voor meer informatie. Deze keer gaat het over statistieken in de rubriek ‘Ondernemen en werken’.
Ondernemen en werken

 • Netto-aangroei ondernemingen (cijfers van 2006, niet van 2008): 110 ondernemingen of 1.9% in 2006. Leuven staat samen met Genk op de 2de plaats, na Gent met 2.2%
 • Overlevingsgraad van ondernemingen (aandeel (%) bedrijven dat na 5 jaar nog actief is): 84.4%, hoogste score
 • Economische specialisatie: 61,3% in Leuven wat vrij hoog is. De sectoren waarin gespecialiseerd wordt, verschillen van stad tot stad dus het is moeilijk om steden te vergelijken.
 • Economische groeikracht (+/-bruto toegevoegde waarde / omzet, cijfers van 2006): 31%, 2de beste plaats, na Mechelen
 • Economische groeikracht (+/-investeringen / bruto toegevoegde waarde, cijfers van 2006): 13%, 2de laatste plaats, voor Mechelen
 • Aandeel (%) werknemers in kennisintensieve en creatieve sectoren (in 2006): 69.5%, hoogste percentage, gemiddelde: 55%
 • Aandeel (%) zelfstandingen in kennisintensieve en creatieve sectoren (in 2006): 41.7%, hoogste percentage, gemiddelde: 30%
 • Economische concentratie (verhouding van het aantal werknemers en zelfstandigen ten opzichte van het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd, in 2006): 55.4% voor werknemers (2de hoogste score na Antwerpen), 4.4% voor zelfstandigen (gemiddelde score)
 • Netto-jobcreatie of groei van de totale werkgelegenheid in de stad op jaarbasis, in 2006: 5.7%, 2de hoogste score na Genk
 • Vervullingsgraad vacatures of de verhouding tussen de ingevulde werkaanbiedingen en het aantal afgehandelde (ingevulde en geannuleerde) werkaanbiedingen bij de VDAB (in 2007): 87.6%, 2de hoogste percentage na Turnhout
 • Individuele beroepsopleiding of het aantal personen dat een beroepsopleiding gevolgd heeft binnen een bedrijf waarna het bedrijf deze persoon in dienst neemt: 247 personen, laag ten opzichte van de koploper Gent met 1224 personen.
 • Het verschil tussen de groei van het aandeel niet-Belgen die werkt en de groei van het aantal niet-Belgen in de beroepsactieve leeftijd: 17,7% in Leuven, groei niet-Belgen in beroepsactieve leeftijd: 0,9%, groei niet-Belgen die werken: 18,6%. Leuven haalt samen met Roeselaere de hoogste score.
 • Aandeel deeltijdse arbeidsplaatsen in % (in 2007): Leuven haalt 38.5% of de 3de hoogste percentage, het gemiddelde is 34%
 • Aantal werknemers in loopbaanonderbreking en tijdskrediet: in Leuven kozen in 2007 nog maar 211 mensen voor een loopbaanonderbreking terwijl in 2003 dit nog 239 personen waren. Het aantal personen met tijdskrediet is in dezelfde periode gestegen van 1031 tot 1545.
 • Ruimteproductiviteit of de groei van de verhouding van het aantal werknemers ten opzichte van de oppervlakte van de stad in de tijd: samen met Brugge op de 2de plaats na Mechelen.
 • Ruimtevoorraad of de verhouding tussen het aantal beschikbare vierkante meters bedrijventerrein ten opzichte van het totaal aantal vierkante meter bedrijventerrein: 8.2%, samen met Brugge op de derde plaats na Genk en Oostende (40,6%!)
 • Werkgelegenheidsgraad of de verhouding van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de stad en het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd in de stad (in 2005): 111.5%, m.a.w. Leuven trekt mensen aan uit de omliggende gemeentes, 2de hoogste plaats na Turnhout.
 • Langdurige werkloosheid of het aandeel langdurige (meer dan 1 jaar) niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van het totale aantal niet-werkende werkzeoekenden: 38.8%, het laagste percentage
 • Het aandeel allochtone werklozen onder alle werkzoekenden: 28.6%, een gemiddeld percentage.
 • Het aandeel laaggeschoolden onder de niet-werkende werkzoekenden: 37.4%, het laagste percentage

Deze statistieken interpreteren is niet gemakkelijk. De meeste cijfers zijn enkel gebaseerd op ondernemingen waarbij men verplicht is om een jaarrekening neer te leggen (bv een NV of een BVBA). De meeste cijfers dateren van in 2006 of 2007. De cijfers van dit jaar zijn mogelijk volledig anders.

Bookmark and Share

Kop van Kessel-Lo

De meningen over het stadsvernieuwingsproject achter het station zijn verdeeld. Sommige mensen vechten koppig voor hun huis, anderen kijken uit naar het eindresultaat. Heb jij een mening over dit project? Laat het ons weten.

De laatste stand van zaken m.b.t. de werken (uit de nieuwsbrief van de stad Leuven):

De werken starten vanaf 11 februari 2008. Vanaf 11 februari tot begin juni werkt de aannemer in het gebied tussen de Willem Coosemansstraat en de Oude Diestsesteenweg De eerste dagen zal hier nog niet veel van te merken zijn. Er worden grote inspanningen gedaan om de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Toch wordt aangeraden om de omgeving te mijden en zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven zoals openbaar vervoer en de Leuvense zijde van het station.

zaterdag 9 februari 2008: verplaatsing deel van de fietsrekken
Op zaterdag 9 februari 2008 worden de eerste 8 fietsrekken op het Locomotievenpad – de rekken die het kortst bij de Martelarenlaan staan – verplaatst naar achter. Ze worden bijgezet op het einde van het Locomotievenpad en vooraan op de Centrale Werkplaatsen.
Deze locatie blijft gedurende de hele duur van de werken voorbehouden voor fietsenstalling.

Vanaf 11 februari 2008 tot vermoedelijk 26 februari 2008: aanleg omleidingsweg
Tijdens de eerste twee weken van de werken legt de aannemer de lokale omleidingsweg aan die tegen de spoorbedding loopt. Het verkeer verloopt dan nog zoals nu over de huidige Martelarenlaan. Dit veroorzaakt weinig hinder.

Vanaf 26 februari 2008 tot begin juni 2008: bouw brug en Benedenplein
Tijdens deze fase worden er rioleringswerken uitgevoerd en wordt er aan de brug en het benedenplein gebouwd:

 • Het doorgaande autoverkeer van de Martelarenlaan verloopt in beide richtingen over de lokale omleidingsweg. Deze tijdelijke weg heeft aan beide zijden een voet- en fietspad.
 • De Willem Coosemansstraat, Karl Schurmansstraat en Ernest Solvaystraat worden afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de Martelarenlaan. In de Schurmansstraat en de Solvaystraat wordt tijdelijk dubbelrichting verkeer ingesteld.
 • De huizen op de Martelarenlaan tussen de Schurmansstraat en het Locomotievenpad blijven toegankelijk voor de bewoners. Hiervoor moeten de bewoners wel door de werfzone.
 • Voetgangers die vanuit het Locomotievenpad komen worden via een trap of helling naar de Solvaystraat geleid. Ter hoogte van de Solvaystraat wordt een veilige oversteekplaats, over de werfzone en de lokale omleidingsweg, voorzien.

Deze presentatie geeft een visueel overzicht van de plannen.

Bookmark and Share

Werken Kop van Kessel-Lo starten op 11 februari

Vandaag in mijn mailbox:

De werken aan de Kop van Kessel-Lo starten op 11 februari 2008

De werken kunnen onderverdeeld worden in 2 grote fases.
Fase 1:
In deze fase worden de rioleringswerken uitgevoerd en de ruwbouw van de wegeniswerken. Hier is ook de constructie van brug over het benedenplein bij inbegrepen. Deze fase start op 11 februari 2008. De werken werden toegewezen aan WEGEBO, zij krijgen 285 kalenderdagen de tijd om de klus te klaren
Aansluitend op deze eerste fase bouwt CIP (ontwikkelaar van de gebouwen) in 2009 en 2010 de bouwwerken langs de sporen.
Fase 2:
In een tweede fase in 2010 worden 100 werkdagen voorzien voor de afwerking van de wegenis, de brug en het benedenplein.
Het is de bedoeling dat eind 2010 zowel de bebouwing langs het station als de riolerings- en wegenwerken volledig afgewerkt zijn

Bookmark and Share

Dag van de Natuur Lovenarenbroek

Op zondag 18 November 2007 van 13u to 17u steekt Natuurpunt de handen uit de mouwen in het Lovenarenbroek. Vrijwilligers kunnen hun steentje bijdragen door hooi af te voeren en greppels open te maken. Plaats van afspraak: Provinciaal domein Kessel-Lo aan het Ecocentrum. Meer informatie.

Bookmark and Share