Posts getagd met ‘wigwam’

Eerstesteenlegging van het nieuwe Wigwam-huis

Onder grote belangstelling vond vanmiddag de symbolische eerstesteenlegging van het nieuwe Wigwam-huis plaats.Minister Jo Vandeurzen en Schepen Bieke Verlinden brachten dit werk tot een goed einde, mede dankzij de hulp van peuter Marie en haar mama Elke.

In het nieuwe Wigwam-huis zal er inclusieve kinderopvang, spel en ontmoeting voor gezinnen met jonge kinderen en preventieve gezinsondersteuning aangeboden worden. Dit aanbod staat open voor alle gezinnen maar richt zich vooral op de meer kwetsbare gezinnen. Ook zal het Consultatiebureau van Kessel-Lo (georganiseerd door Kind en Preventie) en het Regioteam Leuven van Kind en Gezin een plaats krijgen binnen hetzelfde gebouw.

Op die manier zal een breed zorgaanbod gerealiseerd worden onder 1 dak wat heel wat voordelen biedt voor de organisaties zelf maar vooral ook voor de doelgroep, nl. gezinnen met jonge kinderen. De kansen die kinderopvang biedt om verbindingen te leggen tussen gezinnen onderling maar ook tussen gezinnen, buurt, diverse organisaties en instanties, scholen en de ruimere samenleving, zullen op die manier optimaal benut worden.

11 (2)

Bookmark and Share

Feest voor 20 jaar Wigwam

Wigwam bestaat en dat moet gevierd worden. Wigwam is door de jaren uitgegroeid tot een open (t)huis voor het hele gezien. Vanuit kinderopvang van baby’s en peuters biedt Wigwam aan voornamelijk kansarme en kwetsbare gezinnen mogelijkheden tot ontmoeten maar ook tot elkaar steunen en gesteund worden op allerlei manieren.

Wigwam viert feest op vrijdag 11 september 2015 van 15u tot 18u in de tuin (Lolanden 12 in Kessel‐Lo). Iedereen is welkom:
kinderen, ouders, grootouders, buurtbewoners, professionelen, sympathisanten,…

Doorlopend zijn er animatie en spelen voor jong en oud van over de hele wereld (Gepetto). Je kan genieten van multiculturele hapjes en drankjes.

Om 15u treedt Bugari Express op en om 16u nemen een aantal mensen het woord:

 • Welkom door Wigwam
 • Monique Swinnen, eerste gedeputeerde provincie Vlaams-­‐Brabant
 • Bieke Verlinden, schepen sociale zaken stad Leuven
 • Filip Winderickx, afdelingshoofd kinderopvang Kind en Gezin
 • Voorstelling boekenpakket Wigwam en nieuw Wigwamhuis
 • Veiling kinderkunstwerken.

Rond 17u wordt de verjaardagstaart aangesneden.

20jWW

Bookmark and Share

Academische feestzitting 15 jaar Wigwam

Wigwam in Kessel-Lo is een organisatie die zich hoofdzakelijk richt op kansarme en maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Wigwam combineert kinderopvang met opvoedingsondersteuning en algemeen welzijnswerk in een open huis waar ook ouderparticipatie en de mogelijkheid tot ontmoeting een belangrijke plaats innemen. Vanuit een partnerschap met de ouders, dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid en respect, probeert Wigwam reeds in een vroeg stadium de ongelijkheid in kansen voor deze kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Op vrijdag 24 september 2010 van 13u30 tot 17u00 vindt – ter gelegenheid van 15 jaar Wigwam – in het Provinciehuis te Leuven een Academische feestzitting plaats onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde.

Gastsprekers op deze zitting zijn

 • Prof. Dr. Peter Adriaenssens (UZ Leuven)
 • Prof. Dr. Stefan Ramaekers (K.U.Leuven)
 • Prof. Dr. Michel Vandenbroeck (UGent)
 • Mevr. Monique Swinnen (Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant)
 • Mevr. Katrien Verhegge (Administrateur-Generaal Kind en Gezin)
 • Dhr. Jo Vandeurzen (Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) of zijn afgevaardigde.

Naar aanleiding van deze feestzitting presenteert Wigwam ook 2 boekjes (met dvd) in samenwerking met Kind en Gezin, de afdeling Kindbeleid van de Provincie Vlaams-Brabant, het Departement Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven en Clavis Uitgeverij.  Kathleen Amant (bekend auteur en illustrator van kinderboeken en ook huistekenaar van Kind en Gezin) tekende het peuterboek dat gepresenteerd wordt en komt dit signeren.

Informatiefolder over Wigwam en folder over de boeken.

Bookmark and Share