Posts getagd met ‘wonen en werken’

Car Wash en Fiets Wash ten voordele van de Sociale Kruidenier

Wonen en Werken organiseert opnieuw een handmatige Car Wash, met als drijvende kracht de werkervaringsploeg carrosserie. Dit jaar bieden ze ook een Fiets Wash aan en daarmee steunen ze het Leuvense project ‘de Sociale Kruidenier‘.

De prijslijst:

  • Fiets wassen, banden oppompen en ketting smeren: 10€
  • Auto wassen aan de buitenkant: 15€
  • Auto wassen aan de buiten- en binnenkant: 30€
  • Winternazicht en bijvullen van de niveaus: 15€
  • Het totale pakket aan de promoprijs van 40€

Je kan reserveren bij Patrick Marcoen, instructeur carrosserie: 0495-29 88 43 of patrick.marcoen@wonen-en-werken.be.

De Car Wash en Fiets Wash gaan door op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 december 2012. Het adres: IJzerenmolenstraat 2 te Heverlee.

Meer informatie kan je vinden bij Wonen en Werken en de Sociale Kruidenier.

Bookmark and Share

Wonen en Werken maakt werk van duurzaam woon- werkverkeer

Met het spel ‘Reis rond de wereld’ wil Wonen en Werken al de medewerkers van zijn drie vestigingen (Veilingssite Leuven, Mechelen en Herent) warm maken om van 18 april tot en met 16 mei mee te doen met een super sportief spel. Meedoen met het spel is eenvoudig: je laat je auto op stal om naar het werk te pendelen en je komt met de fiets, te voet of met de trein/bus. Op het slotevent van 16 mei krijgt elke deelnemer een cadeaubon die hen moet stimuleren om voortaan duurzaam naar het werk te komen.

Wonen en Werken kreeg hiervoor ondersteuning van het Pendelfonds. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Alle bedrijven en organisaties die het plan hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Het spel en de campagne duurzaam woon-werkverkeer van Wonen en Werken werd uitgewerkt samen met Mobiel21.

Op woensdag 18 april om 8u30 werd het startschot gegeven. Wonen en Werken heeft 5 teams die het tegen elkaar opnemen om het duurzaamst naar het werk te komen. Bovendien zijn er 5 ‘fli(e)tsflikken, dit zijn undercoverflikken, die de fietsende/stappende en openbaarvervoerende medecollega’s zullen ‘flietsen’. Van deze foto’s is er een fototentoonstelling op het slotevent van 16 mei.

Wonen en werken stelt alvast 12 tweedehands fietsen, 8 nieuwe fietsen, 4 plooifietsen en 2 elektrische fietsen gratis ter beschikking voor zijn personeel tijdens de campagnemaand. Zo kan iedereen zijn woon-werkroute op een duurzame manier uittesten. Nadien worden deze fietsen toegewezen aan een werknemer die voortaan al fietsend naar het werk zal pendelen. Wegens het grote succes van het spel werden er zelfs nog leenfietsen bijbesteld.

Op woensdagnamiddag 16 mei vindt het slotevent plaats met echte toeters en fietsbellen. Wonen en Werken telt dan alle kilometers op die de teams samen duurzaam gependeld hebben.

Wonen en Werken wil zelf nog een stap verder gaan. De werknemers worden gestimuleerd om de verplaatsingen voor het werk tijdens de werkuren op een duurzame wijze te doen. Hiervoor werden er eveneens extra nieuwe leenfietsen aangeschaft.

Bookmark and Share

Officiële opening van de Leuvense Veilingsite

De Leuvense Veilingsite (IJzerenmolenstraat 2-4 en Hollestraat 1 te 3001 Heverlee) is vanaf vandaag helemaal bewoond. Vzw SPIT en vzw SPIT Tewerkstelling verhuisden eind vorig jaar al naar de nieuwe gebouwen. Sinds midden maart zijn nu ook Velo vzw en Wonen en Werken vzw ingetrokken in de nieuwe sociale-economiesite. De Veilingsite wordt feestelijk geopend op vrijdag 2 april. Deze drie Leuvense vzw’s zijn allemaal actief zijn in het opleiden, begeleiden en tewerkstellen van personen uit de kansengroepen.

Vzw SPIT heeft een opleidingsproject ‘koken en poetsen’. In deze vzw is ook het sociaalverhuurkantoor ondergebracht. Vzw SPIT Tewerkstelling is het best gekend omwille voor zijn kringwinkelactiviteiten. Vzw SPIT Tewerkstelling heeft drie grote doelstellingen: tewerkstelling voor wie moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, het verminderen van de afvalberg door maximaal hergebruik te stimuleren en het verzorgen van een ruim aanbod aan herbruikbare goederen tegen democratische prijzen waar iedereen, ongeacht zijn/haar financiële situatie zijn gading vindt.

Velo vzw is een ‘fietsproject’. Velo vzw biedt opleiding en werkervaring aan diverse groepen mensen uit de samenleving die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Onder begeleiding bouwt Velo fietswrakken om tot degelijke huurfietsen en tweedehands verkoopfietsen. Daarnaast heeft Velo verschillende fietsherstelplaatsen, worden bedrijfsfietsen onderhouden en diverse fietsactiviteiten ontwikkeld, dit niet in het minst aan de fietspunten in Aarschot en Leuven. Bij Velo gaan duurzame mobiliteit en maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen hand in hand.

Wonen en Werken Opleiding vzw en Wonen en Werken Tewerkstelling vzw ten slotte bieden zowel opleiding, begeleiding als werkervaring in diverse sectoren. Daarnaast staat een even grote sociale werkplaats annex arbeidzorgproject. Ten slotte is er nog een afdeling Lokale Diensten Economie met daarin een klussendienst en een dienstenchequesbedrijf. Het motto van Wonen en Werken is ‘mensen waarderen en terug kansen geven, ongeacht vaardigheden, afkomst, religie…’

Samen zijn de verschillende organisties goed voor zowat 400 plaatsen (opleiding, werkervaring, sociale werkplaats, LDE) voor personen uit de kansengroepen, naast nog eens ongeveer 300 directe begeleidingen naar werk van kansengroepen. Je vindt bij de drie organisaties samen alle mogelijke werkvormen waarin niet-commerciële derden kunnen actief zijn, zowel op vlak van werk als op vlak van sociale economie). Het samenhuizen in dezelfde site zal vast ook de samenwerking tussen de verschillende vzw’s in de toekomst stimuleren. Er kan makkelijker expertise uitgewisseld worden, doelgroepwerknemers zullen vlotter kunnen overstappen naar een andere stiel in één van de organisaties… Kortom, de kwaliteit van de dienstverlening zal verhogen.

SPIT verhuisde als eerste, eind 2009. Op vrijdag 2 april om 14.00u, openen Velo en Wonen en Werken samen hun deuren. Daarmee is de Leuvense Veilingsite compleet.

Bookmark and Share