Posts getagd met ‘woonvorm’

OCMW, stad en KU Leuven lanceren nieuw concept samenwonen

OCMW Leuven lanceert samen met de stad Leuven en de Studentenhuisvestingsdienst van de KU Leuven een nieuw concept van samenwonen. In dit project gaan de partners op zoek naar een goede ‘match’ tussen ouderen die al een beroep doen op de diensten van Thuiszorg en studenten van de KU Leuven die geconfronteerd worden met een krappe studentenkamermarkt. “Op die manier blazen we het concept van de kotmadam nieuw leven in”, aldus de Leuvense partners.

In Leuven zijn naar schatting één op drie woningen onderbenut. Meer dan een derde van de ééngezinswoningen is bewoond door alleenstaanden, zestigerplussers of koppels en dus onderbewoond. “Tegelijk stellen we vast dat ouderen vaak kampen met eenzaamheid en studenten zich op een krappe kamermarkt bevinden, stelt Erik Vanderheiden, Leuvens OCMW-voorzitter. “Het zou een mooie oplossing zijn wanneer we ouderen die zich eenzaam voelen in een (te) groot huis kunnen ‘matchen’ met studenten die zich willen inzetten om hen gezelschap te houden door er tijdens zijn/haar studies een kamer te betrekken. Het project wil zo enerzijds leegstand tegengaan en anderzijds meewerken aan de intergenerationele sociale cohesie in Leuven. Bovendien kadert dit concept perfect binnen de vermaatschappelijking van de zorg. Ook financieel is het gunstig voor beide partijen: de oudere genereert bijkomende inkomsten en de student huurt aan een goedkopere huurprijs in ruil voor zijn/haar engagement.”

Duurzame match
Uit vergelijkbare projecten in het buitenland, zoals de Stichting SOlink in Nederland, blijkt de keuze voor een juiste en duurzame ‘match’ niet evident te zijn en de nodige intake- en begeleidingsgesprekken te vereisen. Vandaar de keuze om samen te werken met ouderen die al in een begeleidingstraject van Thuiszorg van OCMW Leuven zitten. Zij worden al begeleid door een maatschappelijk werker voor wie een belangrijke rol in dit nieuwe project is weggelegd. De vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de maatschappelijk werker is een ideale vertrekbasis om cliënten te sensibiliseren voor het project Casa Cura. Anderzijds kan de maatschappelijk werker ook de nodige steun en informatie bieden aan de studenten die vaak geen of weinig ervaring hebben met ouderen en zorgsituaties.

Pilootproject
Om dit mogelijk te maken kunnen de partners rekenen op een subsidie van 19.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Met dat geld willen OCMW Leuven, stad Leuven en de KU Leuven in een eerste fase een pilootproject opstarten waarbij ze op zoek gaan naar drie ‘matchen’. Concreet bereiden de partners dit najaar de uitwerking van Casa Cura voor om daarna gesprekken aan te gaan met geïnteresseerde ouderen en studenten. Vanaf volgend academiejaar starten dan de drie geselecteerde samenwoonprojecten.

Op basis van de ervaringen en bevindingen die binnen dit pilootproject zijn opgedaan, wensen Thuiszorg, stad Leuven en de KU Leuven nadien deze woonvorm op grotere schaal te ontwikkelen en te ondersteunen.

Bookmark and Share