Posts getagd met ‘zomerschool’

Zomerschool: Leuven speelt Nederlands

Voor de zesde maal op rij organiseerde  de stad Leuven in samenwerking met het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (Riso) Vlaams-Brabant tijdens de laatste 3 weken van augustus de zomerschool.  Een 80-tal anderstalige kinderen tussen 5 en 7 jaar bereidden zich er al spelenderwijs voor op het nieuwe schooljaar.  Dit jaar was de zomerschool zo’n 30 verschillende thuistalen rijk.

De aanwezige kinderen hebben de meest uiteenlopende nationaliteiten van origine: Nepalees, Pools, Arabisch, Koerdisch, Portugees, Ghanees, enz. Ze spreken thuis geen of weinig Nederlands, maar de ouders stimuleren hen wel de taal te onderhouden door hen naar de zomerschool te brengen. Verschillende kinderen zijn nieuwkomers en starten volledig nieuw in de Nederlandse taal.

Mohamed Ridouani, Schepen van Onderwijs, legt het belang van het project uit: ‘We zetten in op  taal van schoolkinderen, vanaf de kleuterleeftijd, omdat taalachterstand leidt tot onderwijsachterstand. Veel te weinig anderstaligen komen in het hoger onderwijs terecht. Al in de lagere en middelbare school lopen deze studenten studievertraging op en met dit soort initiatief willen we daar iets aan doen.

De zomerschool is geen verplichting, maar een aanbod van de stad, en in overleg met de zorgcoördinatoren van de scholen wordt bepaald welke kinderen het meeste baat hebben bij dit taalbad. Op speelse wijze worden de kinderen ondergedompeld in het Nederlands. Eenmaal per week gaan de kinderen ook op uitstap naar bijvoorbeeld de markt, het museum, de bib of de dierentuin. Zo krijgen ze de kans om ook hun taalvaardigheid te oefenen buiten de klasmuren.

Ook ouders worden betrokken bij de werking van de zomerschool. Zo is er voor hen de gelegenheid om tijdens enkele informatiemomenten te snuisteren in alle boekjes, voorleesplaten, en andere materialen die gebruikt worden tijdens de activiteiten.

De vrijwilligers en leerkrachten in spe die lesgeven aan de zomerschool krijgen specifieke vormingen over het educatief en gediversifieerd werken rond taal en meertaligheid.  Ook de Leuvense monitoren die ingeschakeld worden in de reguliere speelpleinwerkingen krijgen trouwens zo’n vormingsmoment. Op die manier leren ook zij bewuster omgaan met meertaligheid in hun groep. Dit vergemakkelijkt daarna de overstap van de kinderen van de zomerschool naar de speelpleinwerking uit hun buurt.

Op donderdag 29 augustus om 15.00 uur vond het afsluitende toonmoment van de zomerschool  plaats in het SLAC, Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven. De kinderen brachten enkele dansjes en versjes naar voor.  De ouders en zorgleerkrachten werden uitgenodigd voor een afsluitende babbel. Ook was er de gelegenheid voor monitoren en zorgleerkrachten om het verloop van de zomerschool te bespreken. Met deze leerrijke en speelse weken achter de rug kunnen de kinderen goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Bookmark and Share

Zomerschool ‘Leuven speelt Nederlands’

Van 8 tot 26 augustus 2011 kunnen 85 anderstalige kinderen (5-7 jaar) gratis terecht in de zomerschool ‘Leuven speelt Nederlands’. Het is een project waarin er tijdens speelse activiteiten grote aandacht wordt besteed aan het verwerven en verbeteren van de Nederlandse taal. Het vergemakkelijken van de overgang van het oude naar het nieuwe schooljaar is het uiteindelijke doel.

Speciaal opgeleide vrijwilligers zorgen voor de begeleiding van ‘Leuven speelt Nederlands’. Elke leeftijdsgroep wordt begeleid door een viertal monitoren, zodat een goede opvolging van de taalstimulering mogelijk is.

De zomerschool wordt gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen het RISO (Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw) en de stad Leuven.

Bookmark and Share