Posts getagd met ‘zone 30’

Nieuw persbericht Stad Leuven i.v.m. zebrapaden in zone 30

Sinds 30 januari is de volledige Leuvense binnenstad een zone 30 geworden. Zo wilt de stad meer harmonie creëren tussen de verschillende weggebruikers.

Dit betekent dat in straten die in het kader van de zone 30 zijn of worden aangelegd als woonerf, zebrapaden niet gewenst zijn.

Daar waar de infrastructuur nog niet is aangepast in functie van een zone 30 worden de zebrapaden niet verwijderd. Ze krijgen wel een uitdovend karakter, tenzij een specifiek zebrapad nog een belangrijke veiligheidsfunctie zou hebben.

Rond schoolomgevingen waar sowieso een zone 30 geldt in zowel de binnenstad (binnen de ring) als in de deelgemeenten blijven de zebrapaden behouden omwille van de veiligheid en hun educatieve waarde.
Toch zou de stad aan de scholen willen vragen om de leerlingen de juiste betekenis van de zone 30 aan te leren.

Opgelet, als in een zone 30 een zebrapad aanwezig is, moet je dit verplicht gebruiken. Is er geen zebrapad in de zone 30, dan mag je oversteken waar je wil, maar je moet steeds goed uitkijken voor aankomend verkeer.

Persoonlijk vind ik het afschaffen van zebrapaden in zone 30 geen goeie beslissing en als ik deze commentaren lees, ben ik niet de enige die er zo over denkt.

Bookmark and Share

Zone 30 in de Leuvense binnenstad

Vanaf 30 januari 2011 is de Leuvense binnenstad – alles binnen de ring – één grote zone 30. De stad wil op die manier de leefbaarheid in de binnenstad vergroten. Deze collegebeslissing van jaren geleden werd vorig jaar door de gemeenteraad bevestigd. Gedurende de voorbije jaren werd hier rekening mee gehouden telkens er een straat werd heraangelegd: er werd meer plaats voor voetgangers en fietsers voorzien. Het recentste voorbeeld hiervan is de Ravenstraat die als woonerf werd ingericht.

Een grote campagne moet de invoering van de zone 30 aankondigen en de positieve effecten ervan in de kijker zetten. Een lagere snelheid is niet enkel voordelig voor de verkeersveiligheid, maar heeft ook minder geluidshinder en luchtvervuiling tot gevolg.

Met de slogan dertig doet deugd’ wil de stad benadrukken dat de invoering van de zone 30 iedereen ten goede komt en dat een zone 30 ook heel wat voordelen heeft.

De stad ging met tekenaar Pieter De Poortere in zee om een beeld te tekenen dat de boodschap ondersteunt. Samen met de slogan ‘dertig doet deugd’ wil de stad met deze campagne benadrukken dat de invoering van de zone 30 in heel de Leuvense binnenstad iedereen ten goede komt en dat een zone 30 ook heel wat voordelen heeft.

Vanaf nu zal via verschillende media de aankondiging van de zone 30 in het straatbeeld verschijnen:

 • Gisteren is gestart met het uitdelen van lolly’s. Die lolly’s – bedrukt met een verkeersbord van maximaal 30 km per uur – brengen de shoppende bezoeker aan Leuven op de hoogte van de invoering van de zone 30 tegen eind januari.
 • Verder heeft de stad 1000 V-borden (borden die bijvoorbeeld ook gebruikt worden om een huis te verkopen of te verhuren) laten maken die eenvoudig aan een raam van de gevel kunnen bevestigd worden (er is een kleefstrook voorzien op de borden). Op die borden staat het campagnebeeld met slogan. De stad doet een warme oproep aan alle inwoners van de Leuvense binnenstad om deze borden zoveel mogelijk in het Leuvense straatbeeld te zien opleven. De stad zal de borden alleszins al zelf verdelen in de Leuvense scholen in de binnenstad en in een aantal gemeenschapsgebouwen.
 • Naast de V-borden krijgen alle bewoners van de binnenstad een folder over de invoering van de zone 30. De achterzijde van deze folder is opgemaakt als een kleine raamaffiche. Inwoners kunnen ook deze affiche aan het raam hangen om de actie te ondersteunen en anderen op te roepen de zone 30 regels na te leven. Omdat het stadsbestuur ervan overtuigd is dat de invoering van de zone 30 in de binnenstad alle inwoners ten goede komt, roept ze deze ook op om de actie te ondersteunen door één van bovenstaande media zichtbaar omhoog te hangen.
 • Verder zullen er vanaf 18 januari 50 bussen van De Lijn in de Leuvense regio rijden met datzelfde campagnebeeld met de bijbehorende slogan. Zo dringt de boodschap ook in de buurgemeenten van Leuven door.
 • De stad schakelt ook haar eigen wagenpark in als mobiele reclameborden. Vanaf de tweede helft van januari zullen er namelijk een 80-tal bestickerde wagens van de stad Leuven rondrijden.
 • Om de bezoekende autogebruiker op voorhand ook op de hoogte te brengen, zullen boven een aantal invalswegen naar Leuven grote spandoeken hangen waarop staat dat de stad 30 januari een zone 30 invoert in heel de Leuvense binnenstad. Er komen ook oplichtende borden met dezelfde boodschap.
 • Om de invoering van de zone 30 ook voldoende in de buurgemeenten van Leuven bekend te maken, kondigt de stad deze boodschap tenslotte ook via de regionale advertentiebladen aan.

Op de website van de stad Leuven staat meer uitleg over het hoe en waarom van de zone 30.

Met deze acties hoopt de stad Leuven dat al veel mensen tegen 30 januari op de hoogte zijn van de zone 30. Vanaf dan zullen uiteraard de wettelijke verkeersborden hun rol opnemen. Deze zullen op 30 januari overaal aan de invalswegen staan, telkens  waar je vanaf de ring de stad binnenrijdt. De borden die nu her en der in de binnenstad staan zullen hiervoor gebruikt worden.

De inwoners van de binnenstad kunnen deze V-borden vanaf 6 januari 2011 gratis komen afhalen op een aantal locaties:

 • aan de balie in het stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en donderdag van 12.00 uur tot 20.00 uur)
 • aan de balie van toerisme Leuven, Naamsestraat 1A, 3000 Leuven (openingsuren: maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten tussen 1 november en eind februari)
 • aan de balie van het wijkbureau van de politie, Grote Markt 8, 3000 Leuven

Meer informatie

 • Schepen van openbare werken Dirk Robbeets, tel. 0475 430 366
 • Schepen van ruimtelijke ordening Herwig Beckers, tel. 0475 700 128

Een uitbreiding naar Kessel-Lo zou al in 2011 kunnen uitgevoerd worden: een centrumgebied rond het Becker Remy plein, en ook de zone tussen Tiense- en Diestsesteenweg.

De schepenen verklaarden unaniem: “We gaan de inwoners en iedereen die Leuven bezoekt zodanig met de campagnemiddelen charmeren, dat ze spontaan maar maximaal 30 rijden. De politie zal dus niet overal op de straathoeken staan om te controleren. Het is niet de bedoeling om de snelheidsverlaging er repressief in te pompen. Aan het Martelarenplein kan je vandaag al zien dat de zone 30 door iedereen gerespecteerd wordt. Niemand rijdt er sneller als 30, behalve misschien één enkele fietser.”

Beelden van de persconferentie op 6 januari 2011

Bookmark and Share

Zone dertig in gans de Leuvense binnenstad

Er is de laatste tijd heel wat te doen over het feit dat het stadsbestuur tegen het einde van 2009 in bijna heel de Leuvense binnenstad zone 30 wil invoeren.

Leuvense blogmama’s Door een roze bril en de maffe verpleegster zijn alvast voorstander van de invoering van zone 30. Ook Edflex ziet de invoering van een zone 30 wel zitten, al maakt hij zich meer zorgen over de slechte aanleg van fietspaden.

Wat is jullie mening? Voor of tegen zone 30? 

Bookmark and Share