Posts getagd met ‘zonnepanelen’

Stad Leuven gaat voor 100% groene stroom

Zopas zijn 1810 zonnepanelen (meer dan 1900 vierkante meter) in gebruik genomen op vier Leuvense stadsgebouwen: de gebouwen van de technische dienst, de reinigingsdienst, het zwembad in deelgemeente Kessel-Lo en het stadskantoor. Samen produceren ze 240.540 kWh, ofwel het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 80 gezinnen.

Deze zonnecellen leveren nu genoeg stroom voor iets meer dan 1,3 % van het totale stroomverbruik van de stad, het OCMW en het AGSL samen (gebouwen, technische installaties en openbare verlichting). De stad Leuven is van plan om verder te gaan met nog een aantal grootschalige energieprojecten en wil samen met Netwerk Duurzaam Leuven ook andere bedrijven en instellingen aanmoedigen om hernieuwbare energie op te wekken.

De stad wil dus met komende energieprojecten zelf zoveel mogelijk energie opwekken, maar voorlopig is er nog een hele weg te gaan. Op dit moment bestaat zo’n 30% van de aangekochte elektriciteit uit groene stroom, maar vanaf 2010 zal dit uit 100% groene energie bestaan. De stad Leuven moet een nieuw contract afsluiten voor de levering van elektriciteit en deze voorwaarde is opgenomen in de prijsvraag.

Volgens studies zou het mogelijk zijn om in Leuven voor 16% van het huishoudelijke stroomverbruik op te wekken via zonne-energie. Als de grootste daken van 5 bedrijvenzones worden volgebouwd met zonnecellen, dan kan in principe jaarlijks meer dan 30 miljoen kWh aan energie geproduceerd worden, goed voor het jaarlijkse verbruik van meer dan 7500 (van de 45.000, dus 16%) Leuvense gezinnen. Natuurlijk is er in Leuven nog veel meer plaats op allerlei particuliere woningen voor zonnecellen.

Foto’s dankzij Mohamed Ridouani, schepen van o.a. duurzame ontwikkeling. Klik op de foto voor een grotere versie.

zonnecellen_dak_stadskantoor_1

zonnecellen_dak_stadskantoor_2

Bookmark and Share

Samenaankoop isolatie, zonneboilers en -panelen

Energiebesparing en reductie van de uitstoot van broeikasgassen zijn twee speerpunten van het milieubeleid van de stad Leuven. Dat dit thema erg veel inwoners interesseert, bleek het voorbije weekend: de energiebeurs was een schot in de roos.

Om de inwoners te ondersteunen in hun inspanningen om hun woning energiezuinig te maken, organiseert de stad een samenaankoop van isolatiemateriaal, zonneboilers en zonnepanelen.

Waarom ‘samen aankopen’?

Het voordeel van een samenaankoop is tweeledig: er is een prijsvoordeel ten opzichte van een individuele aankoop. Maar nog belangrijker is de omkadering: dankzij de beoordeling van de offertes en technische fiches door een werkgroep van inwoners en deskundigen, wordt het kaf van het koren gescheiden.

Verloop van de actie

Bij de samenaankoop plaatst een groep inwoners een gezamenlijke bestelling. De stad zorgt voor de coördinatie, ondersteuning en begeleiding door deskundigen. Om deze bestelling te kunnen plaatsen, wordt voor elk van de producten een werkgroep gevormd waarin experts en inwoners samen kiezen welke installatie gekocht en geplaatst wordt. De werkgroepen bepalen in detail waaraan de installatie moet voldoen op vlak van techniek, garantie, leveringsvoorwaarden … De wensen worden in een bestek gegoten dat wordt toegezonden aan de leveranciers. De werkgroep beoordeelt de offertes, maakt een keuze en stelt die keuze voor aan alle kandidaat-kopers die vanaf dan een bestelling kunnen plaatsen.

De samenaankoopactie werd dit weekend tijdens de energiebeurs aangekondigd en start volgende week met twee infoavonden. Tijdens die infoavonden wordt het project voorgesteld, krijgen inwoners een duidelijke omschrijving van wat van hen verwacht wordt en wordt een werkgroep van deskundigen en inwoners samengesteld.

Isolatiemateriaal

Op maandag 16 februari 2009 vindt in auditorium Tweebronnen om 20.00 uur de startvergadering plaats van de samenaankoop van isolatiemateriaal. Er wordt een werkgroep samengesteld die bepaalt welke soort isolatie en welk isolatiemateriaal aangekocht wordt, het merk, de ondersteuning,…

Zonne-energie

Op dinsdag 17 februari 2009 vindt in audiorium Tweebronnen om 20.00 uur de startvergadering van de samenaankoop van zonnepanelen en zonneboilers plaats. Na een inleiding over dit project wordt de werkgroep samengesteld die dit project zal begeleiden. Deze werkgroep bestaat uit
geïnteresseerde en/of deskundige inwoners, aangevuld met professionelen en vertegenwoordigers van de milieudienst. Deze werkgroep speelt een
cruciale rol in het project en maakt het bestek op, beoordeelt de ingeschreven leveranciers .

Bookmark and Share