Posts getagd met ‘zusterstad’

Stad Leuven verzustert met het Roemeense Cristian

25 jaar was het Roemeense Cristian een adoptiedorp van Leuven. Op 5 augustus werd de verzustering bezegeld in het stadhuis.

De stad Leuven heeft sinds september 1989 een band met het Roemeense dorp Cristian. Deze landelijke gemeente is toen aanvaard als adoptiedorp. Het is gelegen aan de voet van de Karpaten, aan de oever van de rivier Cibin, op zowat 1900 km van hier.

Niemand kon toen vermoeden dat reeds in december van hetzelfde jaar een revolutie zou uitbreken in Roemenië. De schrijnende toestanden die daarop volgden, hebben Leuven ertoe aangezet om onmiddellijk actie te ondernemen en de Leuvense bevolking op te roepen om hulp te bieden. Daar werd massaal op ingegaan en binnen de kortste tijd werden er acht vrachtwagens goederen en voedsel naar Cristian overgebracht.

In 1990 bezocht het Leuvense stadsbestuur een eerste keer Cristian en maakten er kennis met de gemeente, haar bestuur en bevolking.

Dat mevrouw schepen Christiane Vanautgaerden-Vanneck de drijvende kracht was achter dit alles, is niet alleen dank zij het feit dat haar voornaam ongeveer dezelfde is als de naam van het dorp. Zij geloofde -en is steeds blijven geloven- in de noodzaak om iets te doen voor die mensen die in primitieve omstandigheden moesten leven.

Het bezoek was was meteen de start voor een jarenlange – en tot vandaag volgehouden- samenwerking.

Door de jaren is er onder allerlei vormen hulp geboden. De pers verleende haar medewerking om de bevolking te sensibiliseren. Van overal kwam hulp opdagen: OCMW, klinieken, scholen, privé-bedrijven als ABinbev, Eandis, Terumo, Aveve, Cera, VTI, foornijveraars, Verbond der Jaartallen… om er maar enkele te noemen. Allemaal droegen ze hun steentje bij om die Roemenen uit hun ellende te verlossen.
Na enkele jaren werd de steun uitgebreid van materiële naar structurele hulp. Er werd centrale verwarming aangelegd, evenals de daarvoor benodigde gasleidingen.

De stad Leuven verleende ook renteloze leningen die -het moet gezegd- tijdig en probleemloos werden terugbetaald. Nadien volgden materiaal voor de hulpdiensten: een brandweerwagen, twee vrachtwagens, combi’s, brandweerkledij, computers… Die materialen en voertuigen werden door personeel van de stad en van Leuvense hulpdiensten naar ginder gebracht. De kosten van het overbrengen werden gedragen door een hulpfonds dat gespijsd werd door onder andere serviceclubs en niet in het minst door de AMBASSADOR CLUB Leuven.

Reeds 25 jaar lang werd er zeer goed en correct samengewerkt tussen beide besturen. Steeds werd erover gewaakt dat het algemeen belang primeerde. Het voorstel van burgemeester Tobback, ereburger van Cristian, om van de adoptie een volwaardige verzustering te maken, werd dan ook unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

Mevrouw Christiane Van Autgaerden-Vanneck, ex-schepen en initiatiefneemster
Christiane Van Autgaerden-Vanneck

De burgemeester van Cristian
De burgemeester van Cristian

Uitwisselen van geschenken
Uitwisselen van geschenken

Ondertekening van de verzusteringsoorkonde
Ondertekening van de verzusteringsoorkonde
Foto’s Eric Dewaersegger

Tot slot een boodschap, waarmee zowel de burgemeester van Cristian als mevrouw Vanneck hun toespraak afsloten:

Multumesc en la multi âni!

Cristian is nu met Leuven verzusterd, juist zoals dat het geval is met de reeds bestaande zustersteden: s’ Hertogenbos, Rennes, Lüdenscheid en Krakau.

TIP: Verenigingen die in één van de zustersteden of in Leuven een activiteit organiseren -met een aanverwante vereniging- kunnen aanspraak maken op een (niet onbelangrijke!) stadstoelage.
Zie: www.leuven.be/zustersteden .

Bookmark and Share

Vriendschapsbezoek aan zusterstad ‘s Hertogenbosch

In 2012 vierden ’s-Hertogenbosch en Leuven 750 jaar vriendschapsbanden. Om dat te vieren kwamen 750 Bosschenaren op bezoek in Leuven en gingen 750 Leuvenaars naar Den Bosch. Schepen Dirk Vansina : “750 jaar geleden beloofden beide steden plechtig ‘geen onderlinge twisten uit te lokken en een duurzame vrede na te streven’. In 2012 beloofden we dat onze inwoners jaarlijks bij elkaar op bezoek zouden komen”. Op zondag 5 oktober kunnen honderd Leuvenaars een bezoek brengen aan onze zusterstad. Op die dag is er zondagshopping en straatanimatie in Den Bosch. “’s- Hertogenbosch is een zeer interessante stad die vergelijkbaar is met Leuven : een mooi historisch centrum, alles op wandelafstand, leuke winkels, …

Programma

  • 8.30 uur: vertrek van de bussen op parking Bodart
  • 10.30 uur: ontvangst door het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch met koffie/thee en Bossche Bol
  • 11.00 – 11.45 uur: lezing over de bevrijding van Frankrijk, via België met vooral aandacht voor ’s-Hertogenbosch
  • 12.30 – 13.45 uur: vrije tijd, winkels zijn open
  • 13.45 uur: Je kan op eigen houtje de stad bezoeken of een keuze maken uit drie begeleide bezoeken: Rondleiding Nationaal Monument Kamp Vught – Cultuur-historische stadswandeling – Stadswandeling inclusief bezoek aan het paleizenkwartier
  • 18.00 uur: vertrek van de bussen naar Leuven
  • 19.30 uur: aankomst in Leuven

Praktisch
Alle Leuvenaars zijn welkom. De kostprijs is € 10 voor volwassenen, € 5 voor kinderen tot 12 jaar, voor kinderen tot 6 jaar is het gratis. Inbegrepen zijn de busreis, een welkomstdrankje, een lezing en één van de georganiseerde middagactiviteiten zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Inschrijven kan op via www.leuven.be/shertogenbosch

Bookmark and Share

Leuven ontving vandaag 150 Bosschenaren

’s Hertogenbosch is onze zusterstad. Twee jaar geleden bezochten 750 Bosschenaren onze stad en trokken 750 Leuvenaars naar Den Bosch naar aanleiding van 750 jaar vriendschapsbanden. Op 28 januari 1262 sloten ’s-Hertogenbosch en Leuven een historisch verdrag waarin ze elkaar plechtig beloofden ‘geen onderlinge twisten uit te lokken en een duurzame vrede na te streven’.

In 1984, dit jaar dus 30 jaar geleden, bliezen Leuven en ‘s-Hertogenbosch deze historische band nieuw leven in en werden beide steden echte zustersteden. Sindsdien gaan beide steden regelmatig bij elkaar op bezoek.

’s Hertogenbosch is een heel interessante stad op maat van Leuven met een historische kern en slechts op anderhalf uur rijden van Leuven.

Schepen Dirk Vansina ontving de Bosschenaren vanochtend op het stadhuis. Daarna namen ze deel aan de rondleiding ‘Leuven Brandt’, de wandeling over Wereldoorlog 1 en bezochten ze de toren van de universiteitsbibliotheek.

In de namiddag kwam de Heinekenfanfare. Zij speelden op de pui van het stadhuis en kregen daarna écht bier aangeboden van onze schepen. ;-)

den bosch

Op zondag 5 oktober organiseert Leuven een tegenbezoek voor zo’n 100 (3 autobussen) Leuvenaars aan Den Bosch. Die dag is het koopzondag en animatie in de straten van Den Bosch. Er wordt ook een bezoek gepland aan kamp Vught waar veel Belgen gevangen werden gehouden tijdens WOII.
De Leuvenaars krijgen binnenkort de kans om zich in te schrijven voor deze uitstap waarvoor een bijdrage van 10 euro zal gevraagd worden.

Bookmark and Share