Posts getagd met ‘zwerfvuil’

Leuvense verenigingen halen zwerfvuil op

Voor de 16de keer op rij gaat de stad Leuven de strijd aan tegen zwerfvuil en organiseert een opruimactie voor verenigingen. Op 22 en 23 maart 2014 steken Leuvense jeugd- , natuur-, culturele- en sportverenigingen en buurtwerkingen de handen uit de mouwen om zoveel mogelijk zwerfvuil op te halen. Zo wil de stad iedereen bewust maken van de grote milieuverontreiniging die zwerfvuil veroorzaakt en iedereen aanzetten om zorg te dragen voor het milieu.

De verenigingen en buurtwerkingen ruimen een bepaalde zone op. Het verzamelde zwerfvuil laten ze achter op welbepaalde plaatsen. Daar haalt de afdeling stadsreiniging het op. Bij de toewijzing van de zones wordt rekening gehouden met het aantal opruimers en met de plaats waar hun werking zich situeert.

In ruil voor hun inspanningen krijgen de verenigingen een subsidie. Die is afhankelijk van het aantal gepresteerde uren. De deelnemers ontvangen ook speciale vuilniszakken, handschoenen, fluo-vestjes en grijpstokken, geschonken door OVAM.

Tijdens het opruimweekend van 2013 gingen 23 verenigingen samen 2.709 uren aan de slag. De 834 deelnemers haalden ongeveer 3.160 kilogram zwerfvuil op. Dit jaar schreven 27 verenigingen in.

Sensibiliseren
Met de actie willen de verenigingen onze stad niet alleen properder maken, ook de inwoners sensibiliseren om zorg te dragen voor het milieu. Want, zwerfvuil is niet alleen storend voor het zicht, het zorgt ook voor een verstoring van planten- en dierengemeenschappen en voor milieuverontreiniging. Wist je bijvoorbeeld dat een sigarettenpeuk 2 tot 5 jaar nodig heeft om te kunnen afbreken? Kauwgum doet er zelfs 20 tot 25 jaar over.

Bookmark and Share

Leuvense verenigingen trekken ten strijde tegen zwerfvuil

Voor de 15de keer op rij ging de stad Leuven de strijd aan met zwerfvuil en werd een opruimactie voor verenigingen georganiseerd. Op 16 en 17 maart 2013 haalden 27 Leuvense jeugd- en natuurverenigingen, buurtwerkingen en sportverenigingen zoveel mogelijk zwerfvuil op.

De verenigingen en buurtwerkingen ruimden een bepaalde zone op. Het verzamelde zwerfvuil lieten ze achter op welbepaalde plaatsen. Daar haalde de afdeling stadsreiniging het op. Bij de toewijzing van de zones hield de dienst ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid rekening met het aantal opruimers en met de plaats waar hun werking zich situeerde.

In ruil voor hun inspanningen kregen de verenigingen een subsidie, afhankelijk van het aantal gepresteerde uren. De deelnemers ontvingen ook speciale vuilniszakken, handschoenen, fluo-vestjes en grijpstokken, geschonken door OVAM.

Sensibiliseren
Deze actie wil de stad niet alleen properder maken, maar de inwoners ook sensibiliseren om zorg te dragen voor het milieu. Want, zwerfvuil is niet alleen storend voor het zicht, het zorgt ook voor een verstoring van planten- en dierengemeenschappen en voor milieuverontreiniging. Wist je bijvoorbeeld dat een sigarettenpeuk 2 tot 5 jaar nodig heeft om af te breken? Kauwgum doet er zelfs 20 tot 25 jaar over!

Bookmark and Share

Stad en verenigingen trekken ten strijde tegen zwerfvuil

Voor de 14de keer op rij gaan de stad en heel wat Leuvense verenigingen de strijd aan tegen zwerfvuil. Ze doen dat tijdens een grote opruimactie op 10 en 11 maart.

De opruimactie wil het stadscentrum en de deelgemeenten een stukje properder maken en de inwoners sensibiliseren om zorg te dragen voor het milieu. Want, zwerfvuil is niet alleen storend, het verstoord ook planten- en dierengemeenschappen en zorgt voor milieuverontreiniging. Wist je bijvoorbeeld dat een sigarettenpeuk 2 tot 5 jaar nodig heeft om af te breken? Kauwgum doet er zelfs 20 à 25 jaar over.

Deelnemers
Jeugd-, sport- en natuurverenigingen, buurtwerkingen, bewonersgroepen … kunnen deelnemen aan de opruimactie. Dit jaar schreven 21 verenigingen in. De stad verwacht 850 tot 900 deelnemers. Vorig jaar haalden 780 deelnemers tijdens 2.506 uren ongeveer 2.350 kilogram zwerfvuil op.

OVAM zorgt voor speciale vuilniszakken, handschoenen, fluovestjes en prikstokken. EcoWerf geeft iedere deelnemer een draagtas.

Elke vereniging ruimt een stukje Leuven op en laat het afval achter op een afgesproken plaats. Daar pikt de afdeling stadsreiniging het later op.

Subsidie
In ruil voor de inspanningen, krijgt elke vereniging een subsidie. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal gepresteerde uren.

Bookmark and Share

OVAM en Fost Plus belonen strijd tegen zwerfvuil met een bloemetje

OVAM en Fost Plus zetten vandaag, in opdracht van de Vlaamse overheid en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, de inwoners van de Rotselaarsesteenweg in Leuven letterlijk in de bloemen. Reden voor deze actie? De inzet die de bewoners toonden in de strijd tegen zwerfvuil. Zij downloadden de voorbije maanden namelijk massaal een gepersonaliseerde Indevuilbak-affiche met de boodschap ‘Dankzij u blijft het ook proper in de Rotselaarsesteenweg’ en hingen deze voor hun raam. Op die manier droegen zij de positieve slogan uit dat zwerfvuil niet meer van deze tijd is en spoorden anderen aan om ook hun steentje bij te dragen. Dat verdient een bloemetje! En net daarom vonden alle inwoners van de Rotselaarsesteenweg deze ochtend een frisse bloempot aan hun deur.

De bloemenactie van vandaag is een onderdeel van de nieuwste Indevuilbak-campagne die de OVAM en Fost Plus eind mei voor de Vlaamse overheid lanceerden. Doel van de campagne is de burger bewust te maken van zijn ‘vervuilend’ gedrag door hen zoveel mogelijk te betrekken in de strijd tegen zwerfvuil. Onder het motto ‘Wat je zelf meemaakt (mee maakt) laat je nooit meer los’, kunnen burgers op de website indevuilbak.be affiches en campagnemateriaal personaliseren zodat ze van toepassing zijn voor hun straat, wijk, gemeente of andere plaatsen die hen nauw aan het hart liggen.

Zwerfvuilthematiek ligt nauw aan het hart van de Vlaming
De opzet is tot nu toe succesvol gebleken. Sinds de lancering eind mei werd er in Vlaanderen al een groot aantal affiches gedownload en diverse lokale initiatieven opgezet. De Rotselaarsesteenweg is één van de vele straten, buurten en wijken die massaal gebruik maakten van de materialen. Uit eerder onderzoek van OVAM en Fost Plus is gebleken dat maar liefst 1 Vlaming op 2 aangeeft zijn steentje te willen bijdragen aan acties wanneer het gaat om thema’s die hen nauw aan het hart liggen. Het succes van de participatieve insteek van de nieuwe Indevuilbak-campagne toont dat de Vlaming zich duidelijk betrokken voelt bij het zwerfvuilprobleem en samen met de Vlaamse overheid zwerfvuil voor eens en altijd uit de wereld wil helpen.

Een steentje bijdragen aan een proper Vlaanderen
De nieuwe Indevuilbak-campagne loopt nog tot eind september. Voldoende tijd dus om het goede voorbeeld van de inwoners van de Rotselaarsesteenweg te volgen en de strijd met zwerfvuil aan te gaan door het downloaden en personaliseren van de affiches. Dit filmpje toont stap voor stap hoe je aan de slag kan. In oktober zullen de definitieve cijfers bekend gemaakt worden die een beeld geven van de inzet van de Vlamingen.

Bookmark and Share