Thuis in de stad: Leuven in cijfers: leren en onderwijs

Dit is het 2de artikel met cijfers afkomstig van thuisindestad.be. Zie het vorige artikel voor meer informatie. Deze keer gaat het over statistieken in de rubriek ‘Leren en onderwijs’.
Leren en onderwijs

  • Spijbelgedrag in het voltijds secundair onderwijs: 0.3%, ongeveer het laagste percentage
  • Spijbelgedrag in het deeltijds secundair onderwijs: 40.8%, middelmatig percentage t.o.v. de andere steden
  • Schoolse vertraging (schoolse achterstand in het 5de leerjaar) in het lager onderwijs: 14.1%, 2de laagste percentage
  • Schoolse vertraging in het algemeen secundair onderwijs: 10.9%, middelmatig percentage
  • Schoolse vertraging in het technisch secundair onderwijs: 42.7%, bij de hogere percentages
  • Schoolse vertraging in het beroepssecundair onderwijs: 63.4%, middelmatig percentage
  • Participatie van niet-Belgen in het beroepsonderwijs: 4.8%, laag percentage t.o.v. andere steden
  • Levenslang leren (hoeveel niet-studerende mensen nog leeractiviteiten ondernemen): 58.6%, hoogste percentage
  • Aantrekkingskracht van het secundair onderwijs (komt veel schoolgaande jeugd vanuit de buurgemeentes naar de stad voor het secundair onderwijs?): 239%, 2de hoogste percentage (per 100 ‘stadskinderen’ zijn er nog 139 extra leerlingen uit buurgemeentes)
  • Participatie van laaggeschoolde werklozen in beroepsopleidingen: 45.9%, 6de hoogste plaats

Wat kan je hier uit afleiden? Vrij veel leuvenaars studeren nog iets bij na hun studies (bijvoorbeeld een taal aan het CLT) en veel gezinnen uit omliggende gemeentes sturen hun kinderen naar een secundaire school in Leuven. Verder haalt Leuven eerder gemiddelde scores.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.