Samenaankoop isolatie, zonneboilers en -panelen

Energiebesparing en reductie van de uitstoot van broeikasgassen zijn twee speerpunten van het milieubeleid van de stad Leuven. Dat dit thema erg veel inwoners interesseert, bleek het voorbije weekend: de energiebeurs was een schot in de roos.

Om de inwoners te ondersteunen in hun inspanningen om hun woning energiezuinig te maken, organiseert de stad een samenaankoop van isolatiemateriaal, zonneboilers en zonnepanelen.

Waarom ‘samen aankopen’?

Het voordeel van een samenaankoop is tweeledig: er is een prijsvoordeel ten opzichte van een individuele aankoop. Maar nog belangrijker is de omkadering: dankzij de beoordeling van de offertes en technische fiches door een werkgroep van inwoners en deskundigen, wordt het kaf van het koren gescheiden.

Verloop van de actie

Bij de samenaankoop plaatst een groep inwoners een gezamenlijke bestelling. De stad zorgt voor de coördinatie, ondersteuning en begeleiding door deskundigen. Om deze bestelling te kunnen plaatsen, wordt voor elk van de producten een werkgroep gevormd waarin experts en inwoners samen kiezen welke installatie gekocht en geplaatst wordt. De werkgroepen bepalen in detail waaraan de installatie moet voldoen op vlak van techniek, garantie, leveringsvoorwaarden … De wensen worden in een bestek gegoten dat wordt toegezonden aan de leveranciers. De werkgroep beoordeelt de offertes, maakt een keuze en stelt die keuze voor aan alle kandidaat-kopers die vanaf dan een bestelling kunnen plaatsen.

De samenaankoopactie werd dit weekend tijdens de energiebeurs aangekondigd en start volgende week met twee infoavonden. Tijdens die infoavonden wordt het project voorgesteld, krijgen inwoners een duidelijke omschrijving van wat van hen verwacht wordt en wordt een werkgroep van deskundigen en inwoners samengesteld.

Isolatiemateriaal

Op maandag 16 februari 2009 vindt in auditorium Tweebronnen om 20.00 uur de startvergadering plaats van de samenaankoop van isolatiemateriaal. Er wordt een werkgroep samengesteld die bepaalt welke soort isolatie en welk isolatiemateriaal aangekocht wordt, het merk, de ondersteuning,…

Zonne-energie

Op dinsdag 17 februari 2009 vindt in audiorium Tweebronnen om 20.00 uur de startvergadering van de samenaankoop van zonnepanelen en zonneboilers plaats. Na een inleiding over dit project wordt de werkgroep samengesteld die dit project zal begeleiden. Deze werkgroep bestaat uit
geïnteresseerde en/of deskundige inwoners, aangevuld met professionelen en vertegenwoordigers van de milieudienst. Deze werkgroep speelt een
cruciale rol in het project en maakt het bestek op, beoordeelt de ingeschreven leveranciers .

Bookmark and Share

Er zijn 3 reacties op “Samenaankoop isolatie, zonneboilers en -panelen”

Leuven is meest energiebewuste stad
(on februari 27th, 2009 at 20:52)

[…] Liefhebbers van die laatste blijven echter niet in de kou staan: de stad organiseert een samenaankoop voor zonnepanelen, zonneboilers en isolatiemateriaal. Het project ging pas enkele weken geleden van start en al meer dan 150 kandidaten meldden zich […]

 
Samenaankoop isolatie at jnloco.be
(on maart 8th, 2009 at 12:07)

[…] over de samenaankoop DSO Stad Leuven Leven in Leuven « Pays des […]

 
Samenaankoop isolatie Leuven afgelast | jnloco.be
(on mei 28th, 2009 at 19:53)

[…] De samenaankoop is afgelast geweest geworden. Eerst waren er al weinig kandidaten om de werkgroep te bevolken, nadien bleek ook dat er te weinig geïnteresseerden waren om echt isolatie aan te kopen. De samenaankoop wordt vervangen door een workshop isoleren van hellende daken. Inhoud van de mail: “Het merendeel van de ruim 200 geïnteresseerden voor de samenaankoop blijkt enkel interesse te hebben in de samenaankoop van PV-panelen. Een 50-tal mensen had­den zich toch opgegeven voor de samenaankoop van isolatiemateriaal, maar hier bleek geen of onvoldoende motivatie aanwezig om een werkgroep te vormen waar­door de eerste werkgroepvergadering moest worden ge­annuleerd. […]