Voorstelling Masterplan HERTOGENSITE 04 feb 2014

Informatiemarkt: ontdek het ontwerp masterplan
De stad Leuven stelde vandaag  dinsdag 4 februari 2014 het ontwerp van masterplan voor tijdens een informatiemarkt. In de Romaanse Poort werd een  tentoonstelling opgezet over het ontwerp van masterplan van de 360 architecten en de ontwerpers De Gregorio & Partners.

Om dit ontwerpplan uit te werken tot een definitief masterplan, wilde de stad de bewoners hierbij betrekken.

De Hertogensite zal op termijn deel uitmaken van de nieuwe Benedenstad, waar water (de Dijle  & de Aa) weer zichtbaar zal worden en kwalitatief groen het thans verhard gebied zal vervangen. Het zacht verkeer in de binnenstad zal versterkt worden: autoluw verkeer, voet- en fietsverbindingen langsheen de Dijle.

Algemeen dus ‘n  duurzame wijk!  (men onderzoekt o.a. de mogelijkheden van een stads-warmtenet). ‘t Wordt  een mix aan functies en woonvormen: plus een welzijnstoren, een podiumkunstenzaal…. Dit met respect voor de complexe geschiedenis van deze site die teruggaat tot de 11de eeuw (Eerste gasthuis, stadsmuur en twee torens …)


Voel je je betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Hertogensite en wil je graag hierover mee nadenken? GA dan naar de klankbordgroep die het overleg tussen bewoners, buurtorganisaties en instellingen, stadsbestuur en projectontwikkelaar Resiterra (die de site zal ontwikkelen) vorm moet geven. Een klankbordgroep is een forum van overleg en dialoog. De groep krijgt een bemiddelende en adviserende rol. Zij zal in het voorjaar 2014 vier keer samen komen: 19 februari, 25 februari, 22 april en 16 juni.

Op 22 juni zal de stad dan tijdens een tweede “Hertogensite op zondag” het definitieve masterplan voorstellen.

Bookmark and Share

Er zijn 2 reacties op “Voorstelling Masterplan HERTOGENSITE 04 feb 2014”

Carolien
(on februari 6th, 2014 at 10:00)

Ik ben echt razend benieuwd naar dit project. Als dit goed uitgevoerd wordt, kan dit de binnenstad een hele nieuwe boost geven.

 
Open monumentendag 2014 « Leven in Leuven
(on september 11th, 2014 at 23:40)

[…] de ziekenhuisfuncties verhuizen naar Gasthuisberg, moet deze site een nieuwe invulling krijgen. Een masterplan voor de Hertogensite wordt voorbereid. Het idee van enkele jaren geleden van een volledige tabula rasa is nu verlaten. […]